Július 18. hétfő: Szent Hedvig királynő

19:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

Július 19. kedd: Köznap

19:00: +Tüskéné Kanyicska Orsolya (halálának évf.) Sz. István T.

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Július 20. szerda: Szent Apollinaris püspök és vértanú

08:00: Szent László Plébániatemplom

17:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat

és a Mária Légió tagjainak összejövetele Közösségi Terem

19:00: Édesanya 75. születésnapjára Szent István Templom

Július 21. csüt.: Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító

11:00: Egri Lászlóné Forstner Anna temetése (Érd, Ercsi u.)

13:00: Csupits Sztankóné Ligeti Márta temetése Százhalombatta)

14:00: gyászmise Szent László Plébániatemplom

19:00: +Édesanyáért Szent István Templom

Július 22. péntek: Szent Mária Magdolna

08:00: Szent László Plébániatemplom

19:00: +Szalmási Jánosért Szent István Templom

Július 23. szombat: Szent Brigitta Szerzetesnő,

Európa Társvédőszentje

19:00: Nagyboldogasszony Kápolna

Július 24. vasárnap: Évközi 17. vasárnap

09:00: +Antal Lászlóért Szent István Templom

10:00: Illés Eszter, Illés Ádám és Illés Adél keresztelője

11:00: Szent László Plébániatemplom

19:00: Az Egyházközség élő és +Tagjaiért Szt. István Templom

Az Imaapostolság szándékai július hónapra:

Egyetemes: Hogy tiszteljék azokat a bennszülött népeket, akiket identitásuk, sőt a puszta létük miatt fenyegetés ér.

Evangelizációs: Hogy a karibi és a latin-amerikai egyház egész földrésznyi missziója során megújult lendülettel és lelkesedéssel hirdesse az Evangéliumot.

SZENT ISTVÁN TEMPLOM FELÚJÍTÁSA:

Miként már többször tájékoztattam kedves testvéreket, a Szent István Templomot fel fogja újítani és Makovecz Imre 2004-es vázlatainak részben történő megépítését fogja elvégezni a magyar kormány, a 2015. dec. 28-i kormányrendelet értelmében. A beruházás során a közösségi élettér bővül, kegytárgybolt, gyerekek, fiatalok számára kulturális, szabadidő lehetőséget biztosító hely, és két kis 30 m/2-es lakrész épül. Ezzel város főtere még impozánsabbá válik. Ez a beruházás a Miniszterelnök szándéka szerint 2018 tavaszára készül el.

A tervezésre nekünk kell biztosítani pénzt. Eddig a MOL 2 millió Ft-tal támogatott, az Önkormányzat kilátásba helyezett a 2016. évi költségvetésébe 5-10 milliós támogatást. Nekünk még minimum 15 millió Ft-ot kell összegyűjtenünk. Mindent megteszek, hogy ez megvalósuljon. Ha Százhalombattán élő, vagy ide kötődő 500 család ebben az évben is és jövő évben 20.000 Ft-tal támogatja a beruházást, akkor a tervek megvalósulnak, illetve olyan beruházásokat is elvégezhetünk, amelyek nem férnek bele a felújításba. Pl. új orgona vásárlásához támogatás stb. A kormányzati támogatásból 400 millió forintot pályáztunk meg. A beruházás előkészítését már MOST meg kell kezdeni. Várjunk a magánszemélyek, családok, cégek felajánlásait. Az építés, a felújítás lebonyolítására külön bankszámlát nyitottunk. A személyesen az irodában befizetett összeget is ide helyezzük el, és a kifizetés is ezen keresztül történik.

Aki átutalással szeretné a támogatást fizetni a következő CIB Banknál vezetett számlaszámra teheti meg:

Számlatulajdonos neve: Százhalombatta Római Katolikus Plébánia

Számlaszám: 10700574-69118533-51100005

Bővebb információval kapcsolatosan személyesen keressenek.

Köszönöm!

Illéssy Mátyás plébános

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Baba mama klub nyári szünetet tart.

2. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: július 19. kedd, 20:30

3. Az Összefogás a Magyar Családokért Egyesület (közhasznú) megváltozott munkaképességű és sért emberek bevonásával készült egyedi, kézműves termékek (márkanév: Medalion), amelyeket a százhalombattai műhelyünkben állítunk elő Egyesületünk céljait támogatják! Keressék, vegyék, terjesszék! www.csaladokert.hu. www.medalionshop.hu!

Köszönöm! Illéssy Mátyás az Egyesület elnöke

Szeretettel hív minden kedves érdeklődő hívőt a Jovanni battista közösség a havi egyszeri közösségi alkalmára július 24-én vasárnap délután 3 órára a Szent István Templom hittan terembe.

Szokásos program: Gitáros dicsőítés, ima. Tanítás a Szentírás alapján (Valérió a közösség egyik vezetője tartja). Közbenjáró ima. Beszélgetés. Részvétel az esti Szentmisén (igény szerint).

Az alkalom helyi felelőse: Szépfalvi Attila

 

HITOKTATÓK HIRDETÉSE

Örömmel értesítem a kedves híveket, hogy mind a két hittantábor jó hangulatban telt. Az elutazós táborban közel 50-en vettünk részt, a napközisben pedig túl is léptük az 50 főt. Nagy öröm ez számunkra, hogy ilyen sok gyermek jött el hozzánk idén is. A táborokban készült képeket megtekinthetik a www.battaplebania.hu címen. Nagyon köszönöm a segítőknek az áldozatos munkáját! Segítők voltak: Kuti Zsolt, Juhász Mária, Némethné Annus Kriszti, Szamosvölgyi Máté, Sefcsik Gergely, Győri Balázs, Pallagi Luca, Palló Petra, Svraka Márk, Brückner Hanga, Brückner Kristóf, Bukovinszki Réka, Bukovinszki Petra, Kedves Zsófi, Wéber Tamás, Szabó Gábor, Szabóné Faragó Katalin, Németh András, Pallagi Andrea, Molnár Attila, Giricz Renáta.

Hálás köszönettel: Strausz Kálmán

 

Szent István Kórus hirdetése

Kedves Hívek!

A Szent István Kórus és a Musica Divina Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek Radóczy Mária iparművész tűzzománc kiállításának előkészületeiben, lebonyolításában. Köszönjük a hívek sütemény-adományait is. Segítők voltak: Pintér Piroska, Herhoff Józsefné, Bencsik Ildikó, Nyers Éva, Németh Nóra, dr. Szűcs Istvánné, Matuska Zoltánné, Gergely Lajosné, Németh András, Herhoff József, Ádler János, Szamosvölgyi Máté, Molnár Attila, Kovács Béla. A kiállítás megtekinthető júl. 22-dikéig a misék előtt. Strauszné Könözsi Vera szervező Információ: 70/9412-442

 

EGYHÁZMEGYEI HIRDETÉS

Székesfehérvár fogadalmi szentmiséje

Időpont: augusztus 14. 18:00, Helyszín: Bazilika

Szent István országfelajánlásának évfordulóján, fogadalmi szentmise lesz augusztus 14-én 18 órakor, melyet Spányi Antal megyés püspök celebrál a Székesegyházban. Ezt megelőzően 17 órakor a Püspöki Palotából körmenetben visszük a magyar Szent Család (Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre) ereklyéit a Székesegyházba. 17 óra 15-től központi imaórát tartunk.

A főpásztor megújítja hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogy azt Szent István király tette 1038-ban a halála előtti napon, amikor trónörökös nélkül maradt az ország. A megyéspüspök az ünnepi liturgiában a Szent Istváni hagyományhoz hűen a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását kéri az egész magyar népért. Imádkozik minden magyar emberért, határokon innen és túl, hívőkért, nem hívőkért egyaránt.

Elhunyt Dr. Takács Nándor Jusztin kármelita szerzetes, nyugalmazott székesfehérvári püspök

Az elhunyt püspök földi maradványait 2016. július 27-én, (szerdán) a 11 órakor kezdődő, engesztelő gyászmisét követően, a Székesegyház kriptájába helyezzük örök nyugalomra.

A liturgikus Intézet hirdetései

Változás Szent Mária Magdolna liturgikus ünneplésében

Őszentsége, Ferenc pápa, 2016. június 3-án, Jézus Szentséges Szívének főünnepén kelt rendeletében elrendelte, hogy Szent Mária Magdolnának eddigi kötelező emléknapja (július 22) ünnep rangot kapjon. A pápa e rendelkezése indoklásában Mária Magdolnának egyrészt az Úr Jézus üdvözítő misztériumában betöltött sajátos szerepére irányítja a figyelmet, másrészt e rendelkezéssel a női méltóságnak az Egyház életében és küldetésében való jelentőségét és különleges tiszteletét kívánja hangsúlyozni.

Miután Mária Magdolna Jézus sírjánál járt, és nem találta ott az Úr testét, úgy vélte, hogy elvitték azt a sírból, és jelentette a tanítványoknak. Ezek elmentek vele a sírhoz, megnézték azt, és ők is arra gondoltak, hogy úgy áll a dolog, amint az asszony mondta. Rögtön hozzáteszi az evangélium: A tanítványok aztán visszatértek övéikhez. És így folytatja: Mária pedig ott állt a sír előtt, és sírt

(Jn 20, 10-11).

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülésén döntés született a Missale Romanum, vagyis Római Misekönyv új, magyar nyelvű kiadásának előkészítéséről, amelynek feladataival a Liturgikus Intézetet bízták meg.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hirdetései

Ferenc pápa Pintér Gábor pápai prelátust, az ausztriai apostoli nunciatúra első tanácsosát, a Váci Egyházmegye papját idén május 13-án apostoli nunciussá nevezte ki a Belarusz Köztársaságba és egyúttal érseki rangra emelve őt a velebusdói címzetes érseki címet adományozta neki.