Május 30. hétfő: Szent István király ereklyéinek átvitele

18:30: Litánia

19:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

Május 31. kedd: Köznap

18:30: Litánia

19:00: +Polgár Mihályért és Családjáért Szent István Templom

Június 1. szerda: Szent Jusztínusz vértanú

08:00: Szent László Plébániatemplom

11:00: Palkó Józsefné szül: Szalai Ilona temetése

17:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat

és a Mária Légió tagjainak összejövetele Közösségi Terem

19:00: +Magdolnáért Szent István Templom

Június 2. csütörtök: Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk,

Elsőcsütörtök

19:00: Szent István Templom

Június 3. péntek: Jézus Szentséges Szíve, Elsőpéntek

08:00: Szent László Plébániatemplom

19:00: A Rózsafűzértársulat élő és +tagjaiért Szent István Templom

Június 4. szombat: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve,

Elsőszombat

08:00: Szent István Templom

19:00: Kápolna

Június 5. vasárnap: Évközi 10. vasárnap

09:00: +Tóth Józsefért Szent István Templom

11:00: +Édesapa születésének 100. évfordulójára, és +Édesanyáért

12:00: Kiss Irisz Mária keresztelője Szent László Plébániatemplom

19:00: +Szülőkért Szent István Templom

Az Imaapostolság szándékai május hónapra:

Egyetemes: Hogy az idősek, a magukra hagyottak és az elmagányosodott emberek lehetőséget találhassanak még a nagy városokban is a találkozásra és szolidaritásra.

Evangelizációs: Hogy a pap- és szerzetesnövendékek olyan pap- és szerzetesnevelőkkel találkozhassanak, akik az Evangélium örömében élnek, és akik nagy bölcsességgel készítik fel őket küldetésükre.

A Képmás magazin májusi száma 300, a régebbiek 200 Ft-ért kaphatók.

A gyermekes szülők figyelmébe ajánlom az Élő Kenyér májusi számát.

Az Adoremus júniusi száma megérkezett.

Hálásan köszönöm az áldozatos munkáját és segítségét mindenkinek, aki részt vett az Úranpi sátrak elkészítésében, a szertartás és körmenet megszervezésében. Ez azért is különösen fontos, mert 2015-ben a város a helyi értékek közé vette föl az Úrnapi sátordíszítést és szertartást.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. A jegyes oktatás hamarosan elkezdődik. Kérjük, akik idén szeretnének házasságot kötni, jelentkezzenek az irodában.

2. A nyári szünet előtti utolsó felnőtt hittan hétfőnként este 19:30 órától lesz a közösségi teremben.

3. Baba mama klub indult a Szent István templom hittantermében kedd délelőttönként 9:30 – 11 óráig. Vezeti: Brücknerné Retz Katalin, Inf.: 06 20 823 1592, reckati@hotmail.com

4. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

5. A KÉSZ Százhalombattai Csoportja a Nemzeti Összetartozás Emléknapján, 2016. június 4-én 10 órától megemlékezést tart a vasútállomásnál lévő Országzászlónál.

6. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: június 7. kedd, 20:30

7. Az Összefogás a Magyar Családokért Egyesület (közhasznú) megváltozott munkaképességű és sért emberek bevonásával készült egyedi, kézműves termékek (márkanév: Medalion), amelyeket a százhalombattai műhelyünkben állítunk elő Egyesületünk céljait támogatják! Keressék, vegyék, terjesszék! www.csaladokert.hu. www.medalionshop.hu!

Köszönöm! Illéssy Mátyás az Egyesület elnöke

 

Az évek óta május utolsó vasárnapjára szervezett, már „megszokottá” vált Hősök Napi megemlékezés az idén az eddig megszokottaktól eltérően történik, mivel időpontja és helye egybe esik az Úrnapi liturgiával.

Eredetileg a Hősök Napi megemlékezést a városban működő pártszervezetek rotációban végezték, majd jó pár éve ez a rend felborult és a KÉSZ helyi csoportja végzi az ünnepség szervezését és a lebonyolítását.

Fél év alatt ez már a második érdekes és különleges egybeesése ünnepeinknek. Nagypéntek esett egybe Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepével, most az Úrnapja esik egybe a Hősök Napjával.

Ma, amikor megemlékezünk hőseinkről, akik lehet, hogy elmúlt idők háborúi során váltak hőssé, áldozatokká, de a mai nap a jelenkor hőseiről is szól, akik úgy mernek beszélni és cselekedni, hogy az Igazságot képviselik. Ők azok, akik ellene mondtak és mondanak és utat mutatnak akár 1000, 500, 100, 30 éve, akár ma. Ők azok, akik ellene mondtak a bűnnek, ami legyen az bármilyen álruhában, akik ma is ellene mondanak a liberális, „korrekt beszédnek”, akik el merik mondani, hogy a szabadverseny igazságtalanságot szül, az uzsoráztató bankvilág szemfényvesztés és a modern rabszolgaságba taszít, hogy a fiataljainkat ne kényszerítsék életidegen körülmények közé, hogy ezer évnél régebben kialakított kultúránkat, környezetünket nem adjuk egy haszonelvű újért és keresztény-magyar múltunkat eltipró idegeneknek. Hasonló témák megbeszélését javasoljuk Szent László napja előtt, a Hősök Napi megemlékezést kárpótolva.

Ennek lehetőségei most körvonalazódnak.

Százhalombatta, 2016. május 24.

Tóth Ernő (KÉSZ Helyi Szervezetének elnöke), Németh István (KÉSZ Helyi Szervezetének titkára), Illéssy Mátyás (KÉSZ egyházi helyi vezetője, plébános)

 

 

Miként már többször tájékoztattam kedves testvéreket, a Szent István Templomot fel fogja újítani és Makovecz Imre 2004-es vázlatainak részben történő megépítését fogja elvégezni a magyar kormány, a 2015. dec. 28-i kormányrendelet értelmében. A beruházás során a közösségi élettér bővül, kegytárgybolt, gyerekek, fiatalok számára kulturális, szabadidő lehetőséget biztosító hely, és két kis 30 m/2-es lakrész épül. Ezzel város főtere még impozánsabbá válik. Ez a beruházás a Miniszterelnök szándéka szerint 2018 tavaszára készül el.

A tervezésre nekünk kell biztosítani pénzt. Eddig a MOL 2 millió Ft-tal támogatott, az Önkormányzat kilátásba helyezett a 2016. évi költségvetésébe 5-10 milliós támogatást. Nekünk még minimum 15 millió Ft-ot kell összegyűjtenünk. Mindent megteszek, hogy ez megvalósuljon. Ha Százhalombattán élő, vagy ide kötődő 500 család ebben az évben is és jövő évben 20.000 Ft-tal támogatja a beruházást, akkor a tervek megvalósulnak, illetve olyan beruházásokat is elvégezhetünk, amelyek nem férnek bele a felújításba. Pl. új orgona vásárlásához támogatás stb. A kormányzati támogatásból 400 millió forintot pályáztunk meg. A beruházás előkészítését már MOST meg kell kezdeni. Várjunk a magánszemélyek, családok, cégek felajánlásait. Az építés, a felújítás lebonyolítására külön bankszámlát nyitottunk. A személyesen az irodában befizetett összeget is ide helyezzük el, és a kifizetés is ezen keresztül történik.

Aki átutalással szeretné a támogatást fizetni a következő számlaszámra teheti meg:

Számlatulajdonos neve: Százhalombatta Római Katolikus Plébánia

Számlaszám: 10700574-69118533-51100005

Bővebb információval kapcsolatosan személyesen keressenek.

Köszönöm!

Illéssy Mátyás plébános