Március 21. hétfő: Nagyhétfő

18:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

Március 22. kedd: Nagykedd

18:00: Szent István Templom

Március 23. szerda: Nagyszerda

08:00: Szent László Plébániatemplom

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat

és a Mária Légió tagjainak összejövetele Közösségi Terem

18:00: Török és Kiss Család +Tagjaiért Szent István Templom

Március 24. csütörtök: Nagycsütörtök

18:00: Szent István Templom

Március 25. péntek: Nagypéntek

07:30: Keresztút

08:00: Szent László Plébániatemplom

15:00: Keresztút

18:00: Szent István Templom

21:30: Keresztút a téglagyári kereszthez

Indulás a Szent István Templomtól

Március 26. szombat: Nagyszombat

18:00: Szent István Templom

Márc. 27. vas.: Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása

09:00: Orgonás

Hálából a Szűzanya tiszteletére Szent István Templom

10:00: Tar Dominik Ádám keresztelője

11:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: Lajkó család élő és +Tagjaiért Szent István Templom

Az Imaapostolság szándékai március hónapra:

Egyetemes: Hogy a nehézségek között élő családok részesüljenek a szükséges támogatásban, és hogy a gyermekek egészséges és nyugodt körülmények között növekedhessenek.

Evangelizációs: Hogy az egész Egyház imájának erejében a hitük miatt hátrányos megkülönböztetésben vagy üldöztetésben élő keresztények erősek és hűségesek maradjanak az Evangéliumhoz.

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy a nagyszombati Szent Sír virágdíszítésére szánt adományukat a padsor végén elhelyezett, erre a célra kijelölt perselybe tegyék.

Az áprilisi Adoremus megérkezett.

Nagyon jól sikerült a tegnapi lelki nap. Köszönöm a szervezők és segítőik munkáját.

A nagyheti és húsvéti szertartásokról bővebben külön szórólapon olvashatnak, tájékozódhatnak.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Felnőtt hittant hétfőnként este 19 órától tartunk a közösségi teremben.

2. Baba mama klub indult a Szent István templom hittantermében kedd délelőttönként 9:30 – 11 óráig. Vezeti: Brücknerné Retz Katalin, Inf.: 06 20 823 1592, reckati@hotmail.com

3. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

4. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: március 29. kedd, 20:30

5. Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton Damján Atya 17 – 18:30-ig gyóntat a Szent István Templomban.

6. Mátyás Atya nagyhéten látogatja meg a betegeket, hogy el tudják végezni a húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat. Akik ezt igényelnék, kérjük jelentkezzenek az irodában.

HITTANOS HIRDETÉSEK:

Az iskolai tavaszi szünetben a hitoktatás is szünetel.

Szent István Kórus hirdetése:

1. Ebben az évben a Szent István templomban a Virágvasárnapi Passió énekes, a Nagypénteki Passió prózai előadásban fog megszólalni. A Virágvasárnapi Passióra és a nagyhéti éneklésre jelentkezni lehet:

Strauszné Könözsi Veránál mobil: 70/9412-442 és Szamosvölgyi Máté kántornál mobil: 30/598-8512

Program:

Márc. 20. vasárnap 9:00 óra Virágvasárnap (Halom TV készít felvételt)

Márc. 24. 18:00 óra Nagycsütörtök

Márc. 25. 18:00 óra Nagypéntek

Márc. 26. 18:00 óra Nagyszombat

Márc. 27. 9:00 óra Húsvétvasárnap

Próbarend:

Márc. 7. hétfő 19:00 -20:00 óra közösségi terem Nagyhét, Passió

Márc. 14. hétfő 19:00 óra közösségi terem Nagyhét

Márc. 19. szombat 10:00-12:00 óra közösségi terem Passió, Nagyhét

2. Kedves Hívek! A Szent István Kórus 2015. nyarán adománygyűjtő vásárt rendezett a templomban a digitális zongora pedáljainak megjavítására. A vásáron gyűjtött adományok és a Szent István Kórus megtakarításai lehetővé tették a hangszer javíttatását. Hálásan köszönjük az adományokat.

Szent István Kórus, Musica Divina Egyesület, Strauszné Könözsi Vera