Március 7. hétfő: Köznap

18:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

Március 8. kedd: Köznap

18:00: +Dr Kovács Attiláért Szent István Templom

Március 9. szerda: Köznap

08:00: +Dr Kovács Attiláért Szent László Plébániatemplom

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat Hittanterem

és a Mária Légió tagjainak összejövetele

18:00: Élő Orsolyáért és Családjáért Szent István Templom

Március 10. csütörtök: Köznap

18:00: Szent István Templom

Március 11. péntek: Köznap

07:30: Keresztút

08:00: Szent László Plébániatemplom

17:30: Keresztút

18:00: Szent István Templom

Március 12. szombat: Köznap, Zarándoklat a városért

09:30: Zarándoklat, gyülekezőSzent István Templom

16:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: A Sefcsik család élő és +Tagjaiért Szent László Templom

Március 13. vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnapja

09:00: Orgonás

+Édesapáért és +Hozzátartozókért Szent István Templom

11:00: +Szokolai Lászlóért és +Hozzátartozókért Sz László T

18:00: +Édesanyáért, Édesapáért és a Család élő és +Tagjaiért Szent István Templom

Az Imaapostolság szándékai március hónapra:

Egyetemes: Hogy a nehézségek között élő családok részesüljenek a szükséges támogatásban, és hogy a gyermekek egészséges és nyugodt körülmények között növekedhessenek.

Evangelizációs: Hogy az egész Egyház imájának erejében a hitük miatt hátrányos megkülönböztetésben vagy üldöztetésben élő keresztények erősek és hűségesek maradjanak az Evangéliumhoz.

A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. – A nagyböjt idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Felnőtt hittant hétfőnként este 19 órától tartunk a közösségi teremben.

2. Baba mama klub indult a Szent István templom hittantermében kedd délelőttönként 9:30 – 11 óráig. Vezeti: Brücknerné Retz Katalin, Inf.: 06 20 823 1592, reckati@hotmail.com

3. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

4. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: március 15. kedd, 20:30

5. Március 17-én 19 órától a Canticum Novum Kamarakórus húsvéti koncertet tart a Szent István Templomban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

6. Szeretettel várjuk az érdeklődőket 2016. márc. 19. (szombat) 18 órára a Szent István templomba,Tamási József atya Jézus Krisztus halotti lepléről, a Torinói Lepelről szóló előadására. Húsvétra készülődve emlékezzünk, hogy Urunk Kínhalált szenvedett értünk és valóban feltámadt!

7. Márc. 20-án, Virágvasárnap könyvvásár lesz a Szent István Templomban.

Hittanos hirdetések

1. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, a Családos keresztútra, melyet 2016. márc.18-án, 17:30-tól tartunk, a Szent István templomban. Várjuk azon családok jelentkezését, akik elmondanának közösen egy-egy állomást. Jelentkezni lehet /márc. 7-ig/: Németh Andrásnál és Strausz Kálmánnál, valamint a batta.hittan@gmail.com e-mail címen.

2. 2016. március 19-én, húsvéti lelki napot tartunk, melyre a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt várjuk.
Délelőtti program: 9:00-10:30 Lelki készület
felnőttekkel a templomban Mátyás atya, gyerekekkel a hittan teremben- hitoktatók
10:30-12:00 gyónási lehetőség, kézműveskedés, 12:00 Ebéd, búcsúzás
Délutáni program: 17:00 Szentmise, 18:00 Torinói lepelről szóló előadás

Kérjük, hogy az érdeklődők jelezzék részvételi szándékukat (március 13-ig) az irodában, vagy Strausz Kálmánnál /06-70/949-6364, batta.hittan@gmail.com/.

Szent István Kórus hirdetése:

1. Ebben az évben újra várjuk azokat a híveket, akik a Szent István Kórussal közösen szeretnének énekelni a Nagyhét, a Húsvét szertartásaiban. Várjuk azoknak a jelentkezését is, akik múlt évben már részt vettek a közös éneklésben. Ebben az évben a Szent István templomban a Virágvasárnapi Passió énekes, a Nagypénteki Passió prózai előadásban fog megszólalni. A Virágvasárnapi Passióra és a nagyhéti éneklésre jelentkezni lehet:

Strauszné Könözsi Veránál mobil: 70/9412-442 és Szamosvölgyi Máté kántornál mobil: 30/598-8512

Program:

Márc. 20. vasárnap 9:00 óra Virágvasárnap (Halom TV készít felvételt)

Márc. 24. 18:00 óra Nagycsütörtök

Márc. 25. 18:00 óra Nagypéntek

Márc. 26. 18:00 óra Nagyszombat

Márc. 27. 9:00 óra Húsvétvasárnap

Próbarend:

Márc. 7. hétfő 19:00 -20:00 óra közösségi terem Nagyhét, Passió

Márc. 14. hétfő 19:00 óra közösségi terem Nagyhét

Márc. 19. szombat 10:00-12:00 óra közösségi terem Passió, Nagyhét

2. Takarítást, vasalást, bevásárlást, otthoni ápolást vállal megbízható középkorú nő. Érdeklődni lehet: + 36 20/988-6606

V. ZARÁNDOKLAT SZÁZHALOMBATTÁÉRT

2016.március 12. szombat 10,00 óra

Szent István templomtól a Szent László templomig

Kedves Testvérek! Immár ötödik alkalommal hívunk nagy szeretettel a nagyböjti zarándoklatra, amikor gyalog, imádkozva, énekelve követjük városunk valóságos határát. Célja a település távoltartása minden ártó eseménytől a Szentlélek által, egyben keresztény társaink figyelmét felhívjuk arra, hogy az irgalmassági évnek a nagyböjti időszaka mindenki számára alkalmat nyújt arra, hogy végre kilépjen saját „elidegenedett létmódjából” az ige hallgatásának és az irgalmasság cselekedeteinek köszönhetően.

A zarándoklat kb. 27 km hosszú. Gyülekező a Szent István templomban 9,30 órakor, indulás 10,00 órakor. A Szent László templomba 17 óra körül érkezünk, ahol ünnepélyes misével zárjuk a zarándoklatot.

Aki nem tud a teljes útvonalon részt venni, útközben bárhol csatlakozhat. A csatlakozó helyre segítünk gépkocsival eljutni. Ez ügyben a következő telefonszámokon kérhet segítséget: 20/537-4800. Egyéb kérdésekben érdeklődhet a 20/513-2305 telefonszámon.

Pihenőhelyek: 1. MOL bejárat vonalában a 6-os út melletti füves terület, 2. volt szarvasmarha telep, 3. Tóth lovas tanya, 4. Téglagyár feletti kereszt.