Április 10. hétfő: Nagyhétfő

18:00: Szent István Templom

Április 11. kedd: Nagykedd

08:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: +Édesanyáért és +Családtagokért Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Április 12. szerda: Nagyszerda

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat

és a Mária Légió tagjainak összejövetele Közösségi Terem

18:00: +Szülőkért, Testvérért, Nagyszülőkért és Keresztszülőkért

Szent István Templom

Április 13. csütörtök: Nagycsütörtök

18:00: Szent István Templom

Április 14. péntek: Nagypéntek

07:30 Keresztút Szent László Plébániatemplom

08:00: Szent László Plébániatemplom

15:00: Keresztút

18:00: Szent István Templom

21:30: Keresztút a Téglagyári keresztnél

Április 15. szombat: Nagyszombat

15:00: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

Április 16. vasárnap: Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

09:00: Noé Bárkája

Élő Erzsébetért születésnapján, élő +Hozzátartozókért Sz István T.

10:00: Győri Olívia keresztelője

11:00: Szent László Plébániatemplom

16:00: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: Lajkó család élő +Tagjaiért Szent István Templom

Április 17-én, Húsvéthétfőn 9 órakor a Szent István Templomban 11 órakor a

Szent László Templomban lesz szentmise. NEM lesz 18 órakor szentmise a

Szent István Templomban.

Az Imaapostolság szándéka április hónapra:

Egyetemes: A fiatalokért, hogy képesek legyenek a saját meghívásukra nagylelkűen választ adni, komolyan elgondolva annak lehetőségét is, hogy az Úrnak szenteljék magukat a papságban vagy a szerzetesi életben.

Nagyböjti idő:

A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Mátyás atya a betegeket április 12-én, nagyszerdán délelőtt látogatja meg.

2. A nagyheti szertartások előtti ministránspróbák időpontjai: április 13 és 14 (nagycsütörtök és nagypéntek) 17:30, április 15 (nagyszombat) 17 óra.

3. Hétfőnként 19-20 között felnőtt bibliaóra.

4. Pénteken 19-21 óra felnőtt ifjúsági hittan, bibliaóra, filmvetítés, beszélgetés.

5. Baba-mama klub: minden kedden 9:30 – 11 órái a közösségi teremben.

6. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: április 11. kedd, 20:30.

7. Szeretettel hív minden kedves érdeklődő hívőt, a Keresztelő Szent János Római Katolikus Közösség, a havi egyszeri közösségi alkalmára. Olasz alapítású nemzetközi közösség 40 éve működik a világ sok országában.

Szokásos program: Gitáros dicsőítés, ima. Tanítás a Szentírás alapján (Valérió a közösség egyik vezetője tartja). Közbenjáró ima. Beszélgetés. Részvétel az esti Szentmisén (igény szerint). 2017 évi időpontok: április 23., május 28. Az alkalom helyi felelőse: Szépfalvi Attila

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-RÓL VALÓ RENDELKEZÉS:

Az idei évtől lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók bevallását. Mivel ebben az esetben figyelmünket könnyebben lekerülheti a személyi jövedelemadó 1 %-ról való rendelkezés, kérjük, tájékozódjanak a templomokba kihelyezett szórólapokról, vagy a www.johelyrekerul.hu honlapról.

Kérjük abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint, mer a „nullás” bevallás is számít.

Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület: 18246472-2-16