December 25. hétfő: Karácsony: Jézus Krisztus születése

09:00: Élő Leventéért születésnapjára Szent István Templom

11:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: Főpásztor szándékára Szent István Templom

December 26. kedd: Szent István vértanú

09:00: Szent István Templom

10:00: Zakály Nolen keresztelése Szent István Templom

11:00: Szent László Plébániatemplom

15:00: görög katolikus liturgia Szent István Templom

December 27. szerda: Szent János apostol

18:00: +Szülőkért, Nagyszülőkért, Keresztszülőkért, Testvérekért

Szent István Templom

December 28. csütörtök: Aprószentek

18:00: +Családtagokért Szent István Templom

18:30: Szentségimádás Szent István Templom

December 29. péntek:

08:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: Szent István Templom

Dec. 30. szombat:

16:30: görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: Nagyboldogasszony Kápolna

December 31. vasárnap: Szent Család

09:00: Főpásztor szándékára Szent István Templom

11:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: Szent István Templom

Az Imaapostolság szándéka december hónapra:

Egyetemes: Az idősekért, hogy családjuk és a keresztény közösségek által támogatva bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a hit továbbadásában, és az új generációk nevelésében.

 

A Plébános atya a hitoktatók, a Plébánia munkatársai és a saját nevében minden Kedves Testvérünknek áldott, békés Karácsonyt kíván.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Baba-mama klub foglalkozás: keddenként 9:30 – 11 óráig. Vezeti Sonn-Mészáros Andrea, tel: 06-30-5011665

2. Kedves Testvérek! Közeledik az év vége. Aki még nem rendezte egyházadóját, kérjük vagy az irodában, vagy a 12023008-00157325-00100004 számlaszámra történő befizetéssel teheti meg.

A hitoktatás a téli szünet ideje alatt szünetel.

3.Bibliaórára a téli szünet ideje alatt szünetel.

4. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: 2018. január 2. kedd, 20:30.

5. Plébániánkon ebben a tanévben szeretnénk bérmálást tartani, melynek feltétele a rendszeres hitoktatásra és szentmisére járás. Kérem azokat a (legalább 7. osztályos) fiatalokat akik szeretnének a bérmálás szentségében részesülni, jelentkezzenek az irodában.

6. Plébániánk jó minőségű mosó gélt, öblítőt és mosogatószert kapott, melynek adományával a Plébániát támogatja. A Szent István Templomban, az irodában, a Szent László Templomban a sekrestyében érdeklődhetnek. Kérjük, edényt hozzanak.

7. Megjelent a Budapesti Nyolc Boldogság Közösség új CD -je, “Kereslek szüntelen” címmel. Megvásárolhatják a Szent István templomban, a 9órai misék előtt és után.

8. A Kedves Hívek figyelmébe ajánom Stoffán György könyvét:

Zadravecz-passió ami megvásárolható az irodában.

9. Kedves Szülők! A Marianum Általános Iskola Kincskereső iskolaelőkészítő foglalkozásaira várja a nagycsoportos óvodás gyermekeket, és a 2018/19-es tanévtől általános tantervű gimnáziumi osztályt indítanak. Bővebb információ: a plakáton és a www.marianum.hu oldalon.

Musica Divina Egyesület hirdetése:

1. A Musica Divina Egyesület 2018. év őszén egy dokumentum film vetítésével egybekötött összművészeti programot tervez a Szent István templomban A magyar lélek hangja címmel. Az összművészeti program kapcsán Strauszné Könözsi Vera karnagy újra megszervezte a Szent István Kórus női karát. A női kar alakuló létszáma 31 fő. A kórus az egyházközség tagjaiból, a Szent István Kórus régi kórustagjaiból, százhalombattai kórusok tagjaiból és érdi, budapesti zenetanárokból áll. Érdeklődni lehet Strauszné Könözsi Veránál mobil: 70/9412-442

KARITÁSZ HIRDETÉS:

1. A Százhalombattai Karitász és a Családokért Egyesület gyűjtést szervez a Máramarosszigeti Szent Júdás Tádéról Elnevezett Egyesület javára. Várunk tartós élelmiszert, bútort, konyhai eszközt, ruhát, elektronikai cikkeket, gyermekjátékokat. Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik helyben segíteni tudnak a szállításban vagy a rakodásban. Köszönettel: Illéssy Mátyás, plébános, elnök, Kuti Zsolt 70/933-8198, kutizsolt72@gmail.com

2. Kedves Hívek! Aki pénzadománnyal szeretné támogatni a Karitász munkáját, az a belső bejárati ajtó melletti perselybe dobhatja be azt.

Elkészült a közismert Mária-csodásérem helyi – százhalombattai változata.

A medál két oldala a templomhoz kötődő két művész munkáját dicséri. Az előlapon egy Petrás Mária keramikusművész (a templomi keresztút alkotója) kisplasztikájának másolata látható, mely Máriát a kis Jézussal (Babba Mária) ábrázolja. A hátoldalon a Makovecz Imre által tervezett Szent István templom dombornyomata található. Az érem Guth Gabriella ötvösművész munkája, a színezüstből készült, fémjelzett példányok az irodában megvásárolhatók, ill. készlethiány esetén megrendelhetők. Ára: 8900 Ft

Adventtől Húsvétig

Kedves Testvérek! Az Adventi időszak kezdete és az év végének közeledte arra ösztönöz, hogy egy felhívással forduljak Hozzátok.

Mielőtt a gyakorlati teendőkre rátérnék, egy összegző véleményt idéznék XII. Piusz pápától, aki jó előre 1952-ben, a 2017-es esztendőt így határozta meg: „Az 500 éves protestantizmus Krisztusra igent mondott, de az Egyházra nemet, a 300 éves szabadkőműves zászlóbontás Istenre igent mondott, de Krisztusra nemet, a 100 éve kirobbant kommunista forradalom pedig búcsút mondott Istennek, azt mondta Isten halott és soha nem létezett. Mind e rossz befolyás mellett 100 éve kaptunk egy isteni segítséget Fatimában, a Szűzanya jelenések és üzenetek formájában. Ezen üzeneteknek, amit a három látnok gyermek továbbított a világ számára, történelmi léptékkel bír. Az első világháború befejezését ígérte, de elővetítette a folytatás lehetőségét is. Az üzenetek az emberiség jobbá válásának az igényével lépett fel. Napjainkra mind három titok, üzenet ismert.Az első titok kapcsán a Szűzanya a rózsafűzér napi gyakorisággal történő imádkozását, valamint öt egymást követő engesztelő első szombatját kéri tőlünk.

Ehhez öt dolgot kell elvégezni:

1. Rózsafűzér imádkozását 2. 15 percnyi elmélkedést a Rózsafűzér titkairól.

3. Szentgyónás elvégzése 4. Szentáldozás a mise keretében

5. Önmagunk felajánlása a Szűzanya Szeplőtelen Szívének.

E kegyes vállalás nem csak az egyénnek jelent üdvösséget, de közösségeinknek is. A Szűzanya Gobbi atyának adott üzenete szerint az Ő Szeplőtelen Szívének győzelméhez Magyarországnak is köze van. Tehát a gyakorlati kérésem és javaslatom az, hogy december első szombatjától öt hónapon keresztül a fent leírt módon teljesítsük a kérést az első szombatokon.

Ezt a vállalást természetesen minden első szombaton elkezdhetjük, de a mostani időzítésnek különös jelentősége van. A Fatimai jelenések 100. évében a felajánlást elkezdeni elvárható szép dolog, de áprilisban sok minden eldől hazánk és a világ számára is. Döntésünkben mi kevesek vagyunk, kérjük az égi Édesanyánk és Fiának hathatós segítségét, engeszteljünk!

Befejezve a Fatimai Titkok rövid ismertetését, igazán csak emlékeztetőül:

Az I. titok az előzőeken kívül a bűnök miatt lekárhozott lelkek szenvedését mutatta meg a látnok gyermekeknek. II. titok, Oroszország megtérését és felajánlását kérte a Szűzanya. III. titok, 2000 május 13-án került nyilvánosságra,a későbbi Szent II. János Pál pápa folytán. Az üzenetek legvitatottabb részét képezi. Az előző pápák nem is hozták nyilvánosságra. Lúcia nővér látomása, hogy a katolikus egyház prominens képviselői, a hívek szenvednek és tömegével meghalnak a gonosz hatalomra jutása következtében. Az értelmezése azért nem egyértelmű, mert például a II. János Pál pápa úgy értelmezte, hogy a látottak megtörtént eseményeket mondanak el. Ő nem ismerhette napjaink történéseit, és mi sem ismerjük végkifejlődését a mai időknek. A próféciák tendenciákat és lehetőségeket mutatnak be, de nem elháríthatatlan és megváltoztathatatlan. Sokunk jóra hajló viselkedése megváltoztathatja a legrosszabb végkifejletet.

Köszönöm a meghallgatást, gondolkodjatok és imádkozzatok és beszélgessetek egymással!

A mai viselkedésetek fogja meghatározni a jövőt!

Dicsértessék a Jézus Krisztus

Százhalombatta, 2017. november 15.

Németh István Illéssy Mátyás

világi elnök plébános