Február 20. hétfő: Köznap

18:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

Február 21. kedd: Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító

08:00: Szent László Plébániatemplom

11:00: Csontos Erzsébet temetése

18:00:+Figura Károlyért, +Figura Károlynéért és +Családtagokért

Szent István Templom

Február 22. szerda: Szent Péter apostol székfoglalása

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat

és a Mária Légió tagjainak összejövetele Közösségi Terem

18:00: +Szemlér Ferencért Szent István Templom

Február 23. csütörtök: Szent Polikárp püspök és vértanú

18:00: Szent István Templom

Február 24. péntek: Szent Mátyás apostol

08:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: +Édesapáért Szent István Templom

Február 25. szombat: Szűz Mária szombati emléknapja

Elmarad a Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00:+Tóth Andor plébánosért Nagyboldogasszony Kápolna

Február 26. vasárnap: Évközi 8. vasárnap

09:00: Orgonás

Élő Férjért születésnapjára és +Dédmamáért Szent István Templom

11:00: + Hornyák Józsefért (halálának 35. évf.)

Szent László Plébániatemplom

18:00: +Jánosért Szent István Templom

Az Imaapostolság szándéka február hónapra:

Egyetemes: Azokért, akik megpróbáltatások között élnek, főként a szegényekért, a menekültekért, a kitaszítottakért, hogy befogadásra és támaszra találjanak közösségeinkben.

 

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Az Ercsi Római Katolikus Plébánia 2017. február 25-én farsangi bált rendez, melyre a százhalombattai híveket is szeretettel várják. Bővebb információ a hirdetőtáblára kitett plakáton.

2. 2017. március 15-16-17-én Tamási József atya vezetésével 17:30 órától lelkigyakorlatos szentmisét tartunk a Szent István Templomban.

3. VI. Zarándoklat a Városért Százhalombattáért időpontja 2017. március 18.

4. A Szeretetláng Hálaadó Imanapot szervez 2017. március 18-án 10-16 óráig a rákosszentmihályi Szent Mihály templomban. A program nyitott, mindenkit szeretettel várnak.

5. Hétfőnként 19-20 között felnőtt bibliaóra.

6. Pénteken 19-21 óra felnőtt ifjúsági hittan, bibliaóra, filmvetítés, beszélgetés.

7. Akik kereszteltetni szeretnék gyermeküket várjuk egy előre egyeztetett időpontban a plébánossal történő megbeszélésre. Várjuk a kedves szülőket, ha tudnak a gyermek keresztszüleivel együtt.

8. Akik idén szeretnének házasságot kötni, kérem, hogy január végéig!!! jelentkezzenek, hogy számukra 8 alkalmas felkészítőt meg tudjuk kezdeni és szükséges adminisztrációs ügyeket el tudjuk intézni.

9. Szeretettel hív minden kedves érdeklődő hívőt, a Keresztelő Szent János Római Katolikus Közösség, a havi egyszeri közösségi alkalmára. Olasz alapítású nemzetközi közösség 40 éve működik a világ sok országában.

Szokásos program: Gitáros dicsőítés, ima. Tanítás a Szentírás alapján (Valérió a közösség egyik vezetője tartja). Közbenjáró ima. Beszélgetés. Részvétel az esti Szentmisén (igény szerint). 2017 évi időpontok: február 26., március 26., április 23., május 28. Az alkalom helyi felelőse: Szépfalvi Attila

10. Baba-mama klub: minden kedden 9:30 – 11 órái a közösségi teremben.

11. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: február 28. kedd, 20:30.

12. A szentlélek imaközösség meghívására Tegzes Katalin sa. Segítő Nővér /Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációja/

február 28.-án / kedden/ a 18 órai szentmise után a hittanteremben imaestet tart. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit lelki töltekezésre.

13. Plébániánk nagyon jó minőségű mosó gélt, öblítőt és mosogatószert kapott, melynek vásárlásával a Plébániát támogatja. Az érdeklődők edényt hozzanak magukkal.

SZENT ISTVÁN TEMPLOM FELÚJÍTÁSA:

A Magyar Kormány megszavazta, hogy a 2017-18-as évben rendelkezésre bocsátja a felújításra és a közösségi terek bővítésére építkezésre az előirányzott kb. 450 millió Ft-ot. Ebben az évben megkezdődik a templom és közösségi terek rekonstrukciója bruttó 150 millió Forint értékben. A bővítés szándéka 2004 óta köztudott, ezzel kapcsolatban látványtervek készültek 2004-ben, amiket a szellemi örökösök ezeknek felhasználásával, a miniszterelnökség szándékával közösen kívánnak megvalósítani.

Kérem a Százhalombattán élő, vagy ide kötődő családokat támogassák a beruházást. Átutalás esetén a számla száma: 10700574-69118533-51100005. Tulajdonos: Százhalombatta Római Katolikus Plébánia.

KARITÁSZ HIRDETÉS:

· Egy nagymama két unokájával másfél szobás albérletet keres Százhalombattán.

· A Százhalombattai Karitász és a Családokért Egyesület gyűjtést szervez a romániai (partium-i) Máramarosszigeten működő, a Szent Júdás Tádéról Elnevezett Egyesület javára. Az Egyesületet Récsei Norbert atya alapította 2010-ben. Máramarosszigeten, valamint Kárpátalján a magyarság szórványban él, ezért az egyesület különös figyelmet fordít a bajbajutott édesanyák, a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítésére.

Szeretettel várunk tartós élelmiszert, bútort, konyhai eszközt, ruhát, elektronikai cikkeket, gyermekjátékokat.A nagyobb bútorok szállítására is van lehetőség (egyeztetés alapján), valamint a kisebb holmikat szeretettel várjuk a Szent István téri plébánián hivatali időben.

Köszönettel: Illéssy Mátyás, plébános, elnök,

Kuti Zsolt karitász vezető 70/933-8198, kutizsolt72@gmail.com

V. Egyházmegyei Ki Mit Tud?

Az Istentől kapott tehetség kibontakoztatása a célja az Egyházmegyei Ki Mit Tud?-nak, melyet ötödik alkalommal hirdetett meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. Hétféle művészeti ágban, korosztályi bontás szerint négy kategóriában várják a nevezéseket. A jelentkezési határidő: 2017. február 28.

A jelentkezés módja, a részletes felhívás, a versenyszabályzat és a szülői hozzájáruló nyilatkozat megtalálható a Szent István Hitoktatói és Művelődési Ház honlapján. (szentistvanmuvelodesihaz.hu/v-egyhazmegyei-ki-mit-tud/)

Jelentkezési lap letölthető a https://szfvar.katolikus.hu/hirek/v-egyhazmegyei-ki-mit-tud-20170228 oldalról.

CSERKÉSZ HIRDETÉS: Jótékonysági bál a Cserkészek javára.