Február 6. hétfő: Miki Szent Pál és társai vértanúk

18:00: Szent István Templom

Február 7. kedd: Köznap

08:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: Szent István Templom

Febr.8.szerda:Emiliáni Szent Jeromos, Bakhita szent Jozefina szűz

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat

és a Mária Légió tagjainak összejövetele Közösségi Terem

18:00: Szent István Templom

Február 9. csütörtök: Köznap

18:00: Szent István Templom

Február 10. péntek: Szent Skolasztika szűz

08:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: Szent István Templom

Február 11. szombat: A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária

16:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: Nagyboldogasszony Kápolna

Február 12. vasárnap: Évközi 6. vasárnap

09:00: Orgonás

+Dobos Andrásért, feleségéért Magdolnáért és +Szüleikért

Szent István Templom

11:00: + ifj. Tolnai Jánosért és + id. Tolnai Jánosért

Szent László Plébániatemplom

18:00: Mészáros család + Tagjaiért Szent István Templom

Az Imaapostolság szándéka február hónapra:

Egyetemes: Azokért, akik megpróbáltatások között élnek, főként a szegényekért, a menekültekért, a kitaszítottakért, hogy befogadásra és támaszra találjanak közösségeinkben.

 

 

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Hétfőnként 19-20 között felnőtt bibliaóra.

2. Pénteken 19-21 óra felnőtt ifjúsági hittan, bibliaóra, filmvetítés, beszélgetés.

3. Akik kereszteltetni szeretnék gyermeküket várjuk egy előre egyeztetett időpontban a plébánossal történő megbeszélésre. Várjuk a kedves szülőket, ha tudnak a gyermek keresztszüleivel együtt.

4. Akik idén szeretnének házasságot kötni, kérem, hogy január végéig!!! jelentkezzenek, hogy számukra 8 alkalmas felkészítőt meg tudjuk kezdeni és szükséges adminisztrációs ügyeket el tudjuk intézni.

5. Szeretettel hív minden kedves érdeklődő hívőt, a Keresztelő Szent János Római Katolikus Közösség, a havi egyszeri közösségi alkalmára 14:30-ra a hittan terembe. 2017 évi időpontok: február 19., március 19., április 23., május 28.

6. Baba-mama klub: minden kedden 9:30 – 11 órái a közösségi teremben.

7. Február 11-én megemlékezünk a Lourdes-i Szűz Máriáról, egyben Betegek Világnapja is van. A betegek szentségét február 11-én az előesti szentmisén, illetve 12-én vasárnap a szentmisék keretén belül vehetik föl idős, és beteg testvéreink.

8. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: február 14. kedd, 20:30.

9. A szentlélek imaközösség meghívására Tegzes Katalin sa. Segítő Nővér /Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációja/

február 28.-án / kedden/ a 18 órai szentmise után a hittanteremben imaestet tart. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit lelki töltekezésre.

10. Plébániánk nagyon jó minőségű mosó gélt, öblítőt és mosogatószert kapott, melynek vásárlásával a Plébániát támogatja. Az érdeklődők edényt hozzanak magukkal.

SZENT ISTVÁN TEMPLOM FELÚJÍTÁSA:

A Magyar Kormány megszavazta, hogy a 2017-18-as évben rendelkezésre bocsátja a felújításra és a közösségi terek bővítésére építkezésre az előirányzott kb. 450 millió Ft-ot. Ebben az évben megkezdődik a templom és közösségi terek rekonstrukciója bruttó 150 millió Forint értékben. A bővítés szándéka 2004 óta köztudott, ezzel kapcsolatban látványtervek készültek 2004-ben, amiket a szellemi örökösök ezeknek felhasználásával, a miniszterelnökség szándékával közösen kívánnak megvalósítani.

Kérem a Százhalombattán élő, vagy ide kötődő családokat támogassák a beruházást. Átutalás esetén a számla száma: 10700574-69118533-51100005. Tulajdonos: Százhalombatta Római Katolikus Plébánia.

KARITÁSZ HIRDETÉS:

A Százhalombattai Karitász és az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület gyűjtést szervez a romániai (partium-i) Máramarosszigeten működő, a Szent Júdás Tádéról Elnevezett Egyesület javára. Az Egyesületet Récsei Norbert atya alapította Máramarosszigeten, 2010-ben. Máramarosszigeten, valamint Kárpátalján a magyarság szórványban él, ezért az egyesület különös figyelmet fordít a bajbajutott édesanyák, a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítésére.

Szeretettel várunk tartós élelmiszert, bútort, konyhai eszközt, ruhát, elektronikai cikkeket, gyermekjátékokat, bármit, amelyeket már otthonukban nem használnak, és szeretnék, hogy jó helyre kerüljenek és a magyarság érdekeit szolgálják.

A nagyobb bútorok szállítására is van lehetőség (egyeztetés alapján), valamint a kisebb holmikat szeretettel várjuk a Szent István téri plébánián hivatali időben.

Köszönettel: Illéssy Mátyás, plébános, elnök,

Kuti Zsolt karitász vezető 70/933-8198, kutizsolt72@gmail.com

V. Egyházmegyei Ki Mit Tud?

Az Istentől kapott tehetség kibontakoztatása a célja az Egyházmegyei Ki Mit Tud?-nak, melyet ötödik alkalommal hirdetett meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. Hétféle művészeti ágban, korosztályi bontás szerint négy kategóriában várják a nevezéseket. A jelentkezési határidő: 2017. február 28.

A jelentkezés módja, a részletes felhívás, a versenyszabályzat és a szülői hozzájáruló nyilatkozat megtalálható a Szent István Hitoktatói és Művelődési Ház honlapján. (szentistvanmuvelodesihaz.hu/v-egyhazmegyei-ki-mit-tud/)

Jelentkezési lap letölthető a https://szfvar.katolikus.hu/hirek/v-egyhazmegyei-ki-mit-tud-20170228 oldalról.

Ministrálási verseny 2016

A 2016 év elején meghirdetett, egész évre szóló ministráns verseny befejeződött. A versenyen 18 ministráns vett részt, melynek a vasárnapi és ünnepnapi szolgálatokat tartalmazó végeredménye a következő (zárójelben az elért pontszámok):

1. Tamás Vince (54),
2. Kedves Patrik (45),
3. Tamás Benedek (41),
4. Mikulásik Levente (36),
5. Rucska Tímea (31),
Lovrencich Lili (31),
Papp Mirella Veronika (31),
6. Szabó Levente (30),
7. Tamás Fülöp (28),
8. Loós Máté (24),
9. Urbán István (16),
Dörömbözi Adrián Tamás (16),
10. Brückner Hanga (12),
11. Nagy Varjas Péter (8),
12. Enyedi Kitti (5),
13. Leveles Márton (2),
14. Gazdag Dani (1),
Bukovinszki Gergő (1),

Külön köszönjük azokat, aki felolvasásban illetve a hétköznapi szentmisék szolgálatában is részt vesznek!

Hálásan köszönjük Giricz Renátának és Wéber Tamásnak a szolgálatok szervezésében való segítségét!

Köszönjük szolgálatotokat, hogy általatok még ünnepélyesebbé és szebbé váltak a liturgiák!

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepétől (február 02.) indult a 2017-es verseny.

Ne feledjétek:

Istennek szolgáltok! Ministrare Domini!