Június 26. hétfő: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító

19:00: Szent István Templom

Június 27. kedd: Szent László király

08:00: Szent László Plébániatemplom

17:00: +Szülőkért és Rokonokért Szent István Templom

18:00: Harangozó Imre előadása: Csillagok között fényességes csillag”

Szent László Plébániatemplom

Június 28. szerda: Szent Iréneusz püspök és vértanú

17:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat

és a Mária Légió tagjainak összejövetele Közösségi Terem

19:00: Szent István Templom

Június 29. csütörtök: Szent Péter és Szent Pál apostolok

19:00: Szent István Templom

Június 30. péntek: A római egyház első szent vértanúi

08:00: Szent László Plébániatemplom

17:00: Szent István Templom

18:00: Dr. Darva Kozma József atya előadása Szent László királyról

Szent László Plébániatemplom

Július 1. szombat: Szűz Mária szombati emléknapja, Elsőszombat

08:00: Szent István Templom

15:00: Galambos László és Varga Orsolya esküvője Szt István T. 17:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

19:00: Nagyboldogasszony Kápolna

Július 2. vasárnap: Évközi 13. vasárnap

09:00: Balázs Olivér keresztelője Szent István Templom

10:00: A Szent László Templom búcsúi szentmiséje.

Élő Józsefért és +Ottóért Szent László Plébániatemplom

19:00: Az Egyházközség élő és +Tagjaiért Szent István Templom

 

 

Az Imaapostolság szándéka július hónapra:

Evangelizációs: Azokért a testvéreinkért, akik eltávolodtak a hittől, hogy a mi imádságunk és evangéliumi tanúságtételünk által is felfedezhessék az irgalmas Úr közelségét, és a keresztény élet szépségét.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Baba-mama klub: minden kedden 9:30 – 11 órái a közösségi teremben.

2. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: július 4. kedd, 20:30.

3. Plébániánk nagyon jó minőségű mosó gélt, öblítőt és mosogatószert kapott, melynek adományával a Plébániát támogatja. A Szent István Templomban az irodában, a Szent László Templomban a sekrestyében érdeklődhetnek. Kérjük edényt hozzanak magukkal.

KARITÁSZ HIRDETÉS:A Százhalombattai Karitász és a Családokért Egyesület gyűjtést szervez a Máramarosszigeti Szent Júdás Tádéról Elnevezett Egyesület javára. Várunk tartós élelmiszert, bútort, konyhai eszközt, ruhát, elektronikai cikkeket, gyermekjátékokat. Köszönettel: Illéssy Mátyás, plébános, elnök,Kuti Zsolt karitász vezető 70/933-8198, kutizsolt72@gmail.com

 

 

A Szent László Emlékév rendezvényei 2017 június 27 – július 2 között:

Június 27. kedd 18 óra, helyszín: Szent László templom

A Musica Divina Egyesület szeretettel hív minden érdeklődőt a Szent László-év kapcsán rendezett első ünnepi programjára.

“Csillagok között fényességes csillag…” A magyar hagyomány lovagkirálya, Szent László

vendég: Harangozó Imre néprajzkutató, az Ipolyi Arnold Népfőiskola tanára, hitoktató

Az ünnephez kötődő kiadványok, kézműves termékek kiállítása. A termékek megvásárolhatók.

A belépés díjtalan. Az egyesület hálásan fogadja az adományokat.

Harangozó Imre néprajzkutató

1988-ban, Debrecenben, a tanítóképző főiskolán általános iskolai tanítói oklevelet, 1994-ben pedig Békéscsabán, a Szeged—Csanádi Egyházmegye teológiai Tanfolyamán római katolikus hitoktatói oklevelet szerzett. 1995 és 2001 között Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának hallgatójaként hittanári diplomát kapott.

Bejárta egész Erdélyt és Moldvát. Kutató,- feltáró- és gyűjtőmunkájának java részét teszi ki az itt élő nemzettöredék megismerése, megismertetése.

Nagy számban megírt cikkei, írásai és néprajzi tanulmányai szakmai és közéleti lapokban jelennek meg. Publikáló tevékenységének részeként 1990 óta öt könyvet jelentetett meg, számos tanulmány és gyűjtésközlés kötődik a nevéhez.

1991-ben megalapította az „Ipolyi Arnold Népfőiskola” Kulturális Egyesületet, amelynek megalakulása óta elnöke. Tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Katolikus Újságírók Közösségének. Vezetőségi tagja az Örökség Népfőiskolai Szövetségnek, alelnöke a békéscsabai székhelyű Életfa Alapítványnak. 2003 óta dolgozik az Újkígyósért Közalapítvány kuratóriumának elnökeként.

A Templomos Lovagrend tagja, lovag. A Templomos Lovagrend Tiszántúli Komtúriájának noviciusmestere.

Június 30. péntek 18 óra, helyszín: Szent László templom

Dr. Darvas Kozma József atya, csíkszeredai plébános, főesperes előadása Szent László királyról.

Dr. Darvas Kozma József:

„Csíkszentsimonban láttam meg Isten szent egét, Szent Jakab apostol napján. Tinédzser koromban Krisztus szeretete megérintett engem és Isten szeretetében megtébolyult ember lettem. 1977 óta dolgozom Isten népéért. Jeligémet naponta szoktam imádkozni: Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Isten országáért munkálkodom és ha valamit elterveztem és nem megy, akkor kimondom: Legyen meg a Te akaratod! Ezt azért is könnyű most kimondani, mert tudom kinek hiszek és tudom, hogy vele abszolút többséget képviselek. Munkámban mindenkire számítok, mert szentháromság módon építkezünk. Ami a közjót szolgálja, abban partnere vagyok mindenkinek. Krisztus számít rám és én is az Ő kegyelmére.”

Június 30. péntek 20 óra, helyszín: Szent László templom – Plébánia udvar:

Aranyalma Együttes előadása Szent László lovának szent patkójáról.

Július 1. szombat: részletes program a szórólapon.

– 10 – 15 óráig: Árpád Nemzetség Hagyományőrző és Kézműves Egyesület jurta állítása

– 13 – 17 óráig: Cserkésztábor a Duna-parton

– 15 – 18 óráig: Mini túrák szárazon és vízen

– 16 órától: Képzőművészeti kiállítás

– 17 – 19 óráig: Kutyás – lovas baráti találkozó

– 20 órától: Batyus bál

Július 2. vasárnap 10 óra:

Ünnepi szentmise a Szent László Plébániatemplomban.

A szentbeszédet tartja: Dr. Darvas Kozma József, a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia plébánosa, főesperes.