Március 6. hétfő: Köznap

18:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

Március 7. kedd: Szent Perpétua és Felicitász vértanúk

08:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: Szent István Templom

Március 8. szerda: Istenes Szent János szerzetes

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat

és a Mária Légió tagjainak összejövetele Közösségi Terem

18:00: Élő Orsolyáért és Családjáért Szent István Templom

Március 9. csütörtök: Római Szent Franciska szerzetesnő

18:00: Szent István Templom

Március 10. péntek: Köznap

07:30 Keresztút Szent László Plébániatemplom

08:00: Szent László Plébániatemplom

17:30: Keresztút

18:00: Szent István Templom

Március 11. szombat: Köznap

Elmarad Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: +Kundráth Lászlóné szül: Sinkó Ágnes gyermekért és +Jelenszki Anita unokáért Nagyboldogasszony Kápolna

Március 12. vasárnap: Nagyböjt 2. vasárnapja

09:00: Orgonás

Sefcsik Család +Tagjaiért Szent István Templom

11:00: +Szokolai Lászlóért és +Hozzátartozókért

Szent László Plébániatemplom

18:00: Főpásztor szándékára Szent István Templom

Az Imaapostolság szándéka március hónapra:

Evangelizációs: Az üldözött keresztényekért, hogy megtapasztalhassák az egész Egyház támogatását az imádságban, és az anyagiakban nyújtott segítség által.

Nagyböjti idő:

A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak.

 

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. 2017. március 21-22-23-án (péntek, szombat, vasárnap) Tamási József kartali plébános atya (Bonum TV) vezetésével 17:30 órától gyóntatás, 18:00-órától lelkigyakorlatos szentmiséket tartunk, a mise után szintén van gyónási lehetőség a Szent István Templomban.

2. A görög katolikus liturgia március 18-án is elmarad.

3. VI. Zarándoklat a Városért Százhalombattáért időpontja 2017. március 18.

4. A Szeretetláng Hálaadó Imanapot szervez márc. 18-án 10-16 óráig a rákosszent- mihályi Szent Mihály templomban. A programra mindenkit szeretettel várnak.

5. Márc. 5-6-7-én a szentmisék előtt és után virágot lehet vásárolni az előtérben.

6. Hétfőnként 19-20 között felnőtt bibliaóra.

7. Pénteken 19-21 óra felnőtt ifjúsági hittan, bibliaóra, filmvetítés, beszélgetés.

8. Akik kereszteltetni szeretnék gyermeküket várjuk egy előre egyeztetett időpontban a plébánossal történő megbeszélésre. Várjuk a kedves szülőket, ha tudnak a gyermek keresztszüleivel együtt.

9. Akik idén szeretnének házasságot kötni, kérem, hogy január végéig!!! jelentkezzenek, hogy számukra 8 alkalmas felkészítőt meg tudjuk kezdeni és szükséges adminisztrációs ügyeket el tudjuk intézni.

10. Szeretettel hív minden kedves érdeklődő hívőt, a Keresztelő Szent János Római Katolikus Közösség, a havi egyszeri közösségi alkalmára. Olasz alapítású nemzetközi közösség 40 éve működik a világ sok országában.

Szokásos program: Gitáros dicsőítés, ima. Tanítás a Szentírás alapján (Valérió a közösség egyik vezetője tartja). Közbenjáró ima. Beszélgetés. Részvétel az esti Szentmisén (igény szerint). 2017 évi időpontok: március 26., április 23., május 28. Az alkalom helyi felelőse: Szépfalvi Attila

11. Baba-mama klub: minden kedden 9:30 – 11 órái a közösségi teremben.

12. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: március 14. kedd, 20:30.

13. Plébániánk nagyon jó minőségű mosó gélt, öblítőt és mosogatószert kapott, melynek adományával a Plébániát támogatja. Az érdeklődők edényt hozzanak magukkal.

SZENT ISTVÁN TEMPLOM FELÚJÍTÁSA:

A Magyar Kormány megszavazta, hogy a 2017-18-as évben rendelkezésre bocsátja a felújításra és a közösségi terek bővítésére építkezésre az előirányzott kb. 450 millió Ft-ot. Ebben az évben megkezdődik a templom és közösségi terek rekonstrukciója bruttó 150 millió Forint értékben. A bővítés szándéka 2005 óta köztudott, ezzel kapcsolatban látványtervek készültek 2005-ben, amiket a szellemi örökösök ezeknek felhasználásával, a miniszterelnökség szándékával közösen kívánnak megvalósítani.

Kérem a Százhalombattán élő, vagy ide kötődő családokat támogassák a beruházást. Átutalás esetén a számla száma: 10700574-69118533-51100005. Tulajdonos: Százhalombatta Római Katolikus Plébánia.

KARITÁSZ HIRDETÉS:

· Egy nagymama két unokájával másfél szobás albérletet keres Százhalombattán.

· A Százhalombattai Karitász és a Családokért Egyesület gyűjtést szervez a romániai (Partium-i) Máramarosszigeten működő, a Szent Júdás Tádéról Elnevezett Egyesület javára. Az Egyesületet Récsei Norbert atya alapította 2010-ben. Máramarosszigeten, valamint Kárpátalján a magyarság szórványban él, ezért az egyesület különös figyelmet fordít a bajbajutott édesanyák, a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítésére.

Szeretettel várunk tartós élelmiszert, bútort, konyhai eszközt, ruhát, elektronikai cikkeket, gyermekjátékokat. A nagyobb bútorok szállítására is van lehetőség (egyeztetés alapján), valamint a kisebb holmikat szeretettel várjuk a Szent István téri plébánián hivatali időben.

Köszönettel: Illéssy Mátyás, plébános, elnök,

Kuti Zsolt karitász vezető 70/933-8198, kutizsolt72@gmail.com

Szír költő ima verse:

Szerető Anyánk, Szűz Mária,

Az egek gyönyörű, tiszta hangja.

Légy az elesettekkel, légy számukra segítő kéz és reménység.

Légy a gyengékkel, légy számukra ölelő kar és menedék.

Légy a betegekkel, légy nekik balzsam és gyógyulás.

Légy az éhezőkkel, légy számukra kenyér és víz.

Szerető Anyánk, Szűz Mária,

Ki hatalmas, kegyes és bőkezű vagy.

Légy a kitaszítottakkal, légy számukra az otthon és a haza.

Légy a menekültekkel, légy nekik fény és útmutatás.

Légy a keleten élő testvéreinkkel,

légy nekik védőbástya, légy számukra a túlélés.

Szerető Anyánk, Szűz Mária, Hozzád fordulunk,

Aki megszánsz, meghallgatsz, válaszolsz könyörgésünkre.

Ferenc pápa: Fullasztó légkörben élünk, de Isten ma is felkínálja éltető leheletét

Március 1-jén este a szentatya a római Szent Szabina-bazilikában mutatta be a hamvazószerdai szentmisét. Azt hangsúlyozta, hogy a szent negyvennap jó alkalom arra, hogy befogadjuk Isten életünk levegőjét megtisztító tevékenységét.

„Térjetek vissza hozzám teljes szívetekből […]. Térjetek vissza az Úrhoz” (Jo 2,12.13): Joel próféta ezzel a kiáltással fordul a néphez az Úr nevében; senki sem érezheti magát kizárva: „Gyűjtsétek egybe a véneket, hívjátok össze a gyermekeket, meg a csecsemőket! […] az ifjú férjet […], az új asszonyt! (Jo 2,16). Az egész hűséges népet egybehívják, hogy útnak induljon, és imádja Istenét, „hiszen ő jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület” (Jo 2,13).
Mi is válaszolni szeretnénk erre a felhívásra, vissza akarunk térni az Atya irgalmas szívéhez. Ebben a kegyelmi időszakban, amelyet ma megkezdünk, szegezzük szemünket ismételten az ő irgalmasságára. A negyvennap egy út: az irgalmasság győzelméhez vezet minden valóság fölött, amely szeretne kidobni minket, vagy lealacsonyítani bármivé, ami nem egyeztethető össze istengyermeki méltóságunkkal. A negyvennap a szolgaságból a szabadságba, a szenvedésből az örömbe, a halálból az életbe vezető út. A hamvazkodás gesztusa, mellyel útnak indulunk, emlékeztet minket eredeti állapotunkra: a földből vétettünk, porból lettünk. Igen, de Isten szerető kezeivel megformált porból, aki az élet leheletét fújta mindannyiunkra, és továbbra is ezt akarja tenni; továbbra is szeretné nekünk adni azt az életleheletet, amely megment minket más típusú leheletektől: az önzéseink által előidézett fulladástól, nyomorúságos ambícióink és a csendes közömbösség által kiváltott fulladástól; a szellemet elfojtó, a horizontot beszűkítő és a szívverést lebénító fulladástól. Isten életlehelete megment minket ettől a fulladástól, amely kioltja hitünket, lehűti szeretetünket és keresztülhúzza reményünket. A negyvennap megélése nem más, mint ennek az életleheletnek az áhítása, amelyet a mi Atyánk nem szűnik meg felkínálni nekünk történelmünk sarában.
Isten életlehelete megszabadít minket attól a fulladástól, amelynek sokszor nem vagyunk tudatában, és amelyet még „normálissá” is szoktunk tenni, még ha érezzük is annak hatásait. Normálisnak tűnik, mert hozzászoktunk olyan levegő belélegzéséhez, amelyben megritkult a remény: a szomorúság és levertség, a rémület és az ellenségesség fojtogató légköre ez.
A negyvennap a nemet mondás ideje. Nemet mondunk a szellem megfullasztására, ami a közömbösség általi szennyezéssel, azzal a nemtörődöm gondolattal történik, hogy a másik életéhez nincs közöm; és ide tartozik minden kísérlet az élet banalizálására is, különösen azok élet banalizálására, akik saját testükben hordozzák a nagy felszínesség terhét. A negyvennap azt jelenti, hogy nemet mondunk az üres és értelmetlen szavak, a durva és meggondolatlan kritikák, valamint a leegyszerűsítő magyarázatok mérgező szennyezésére, a leegyszerűsítő magyarázatok ugyanis nem képesek átfogni az emberi problémák, különösen a legtöbbet szenvedők problémáinak összetettségét. A negyvennap a nemet mondás ideje. Nemet mondunk a lelkiismeretünket megnyugtató ima fullasztó hatására, a megelégedettséget nyújtó jótékonykodás fullasztó hatására, annak a böjtnek a fullasztó hatására, amely elhiteti velünk, hogy minden rendben van velünk. A negyvennap a nemet mondás ideje a belső élet egyoldalú hangsúlyozóinak fullasztó hatására, ezek ugyanis kirekesztenek, úgy akarnak Istenhez jutni, hogy elkerülik a testvéreik sebeiben jelen lévő Krisztus sebeit: olyan lelkiségek ezek, amelyek gettókultúrákká és kirekesztő kultúrákká szűkítik le a hitet.
A negyvennap az emlékezés ideje, amikor érdemes elgondolkodnunk, és megkérdeznünk magunktól: Mi lenne velünk, ha Isten bezárta volna előttünk a kapukat? Mi lenne velünk az ő irgalma nélkül, mely sosem fárad bele a nekünk való megbocsátásba, és mindig alkalmat adott nekünk az újrakezdésre? A negyvennap a kérdésfeltevés ideje: Hol lennénk azon számtalan csendes arc segítsége nélkül, akik millió egy módon nyújtottak segítő kezet és nagyon konkrét tettekkel visszaadták reményünket, és segítettek a talpra állásban?
A negyvennap a lélegzéshez való visszatérés ideje, szívünk megnyitásának ideje az Egyetlen lehelete előtt, aki képes átalakítani porlétünket emberlétté. Nem arra szolgál ez az időszak, hogy megszaggassuk ruháinkat, látva a körülöttünk lévő rosszat, hanem hogy teret adjunk életünkben mindannak a jónak, amit tehetünk, levetve magunkról mindazt, ami elszigetel, bezár és megbénít minket. A negyvennap az együttérzés ideje, hogy elmondhassuk a zsoltárossal: „Add meg újra üdvösséged örömét, erősíts meg a készséges lelkületben”, hogy életünkkel hirdessük dicséretedet (vö. Zsolt 51,14), és porunk – életleheleted erejével – „szerelmes porrá” alakuljon. Fordította: Tőzsér Endre SP