Április 5. hétfő: Húsvéthétfő

09:00: +Kismamáért, Újszülött gyermekéért és Családjáért

                     Szent István Templom

11:00:                                                   Szent László Plébániatemplom

Április 6. kedd: Kedd Húsvét Nyolcadában
08:00:                                                   Szent László Plébániatemplom

18:00: +Banic Lászlóért                                           Szent István Templom

 Április 7. szerda: Szerda Húsvét Nyolcadában

18:00: +Pistyúr Ferencért                                         Szent István Templom

 Április 8. csütörtök: Csütörtök Húsvét Nyolcadában

18:00: Hálából Mits János plébános atyáért halálának 15. évfordulójára

                                                                       Szent István Templom

 Április 9. péntek: Péntek Húsvét Nyolcadában

08:00:                                                   Szent László Plébániatemplom

18:00:                                                                Szent István Templom

 Április 10. szombat: Szombat Húsvét Nyolcadában

ELMARAD a görögkatolikus liturgia         Nagyboldogasszony Kápolna

18:00:  +Édesanyáért                                     Nagyboldogasszony Kápolna

 Április 11. vasárnap: Húsvét II. Vasárnapja, az Isteni Irgalmasság Vasárnapja

09:00: +Székely Matildért, Bálint Ildikóért és Bálint Lászlóért és a Babos és Cserei Család elhunytjaiért                            Szent István Templom

11:00:                                                   Szent László Plébániatemplom

18:00: +Szülőkért, Nagyszülőkért, Keresztszülőkért, Testvérekért

Szent István Templom

 

 Százhalombatta Római Katolikus Plébánia Értesítője

2021. április 4. Húsvétvasárnap, Urunk Feltámadása

 

 

Elérhetőségek:

Illéssy Mátyás plébános hivatali mobil telefonszáma: 06-30-991-9-991

Plébánia (lakás) telefonszáma: 06-23-788-170

E-mail: illessy.matyas.atya[kukac]gmail.com, Web: battaplebania.hu

Irodai nyitva tartás a Szent István templomban:

Hétfő, szerda, péntek: 17 –19 óráig, Iroda telefonszáma: 06-23-951-323

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

A Szent László Plébániatemplomunk mellett 1 személyes urnafülkék kerültek kialakításra.

Urnatemető címe: 2440 Százhalombatta, Szent László u. 62.

1 férőhelyes urnafülke ára 50 év használati időre 150 000 Ft.

Érdeklődni a Szent István Templom Irodájában lehet. (Százhalombatta, Szent István tér 11.) Hivatali idő: hétfő, szerda, péntek 17 – 19 óráig.

Telefonon hivatali időben a 06-30-951-323

 

Kovács István görög katolikus parókus értesíti a híveit, hogy március 8-tól nem végez

Szent Liturgiát a járványhelyzetre való tekintettel.

A Püspökkari Konferencia március 5-i körlevele értelmében a hívek mentesülnek a vasárnapi Szentmisén való részvétel alól. Ugyanakkor kéri a testvéreket az otthoni imádságra, illetve ha lehetőségükben áll, akkor a vasárnaponként kapcsolódjanak be a 11 órától Dunaújvárosból közvetített Szent Liturgiába.

  

A járványhelyzet következtében kialakult szállítási nehézségek miatt

ADOMÁNYOKAT    N E M

gyűjtünk.

 

Kedves Testvérek!

Meg szeretném köszönni Plébániánk minden aktív tagjának a Nagyböjtben tanúsított figyelmét, részvételét, imáját a rendezvényeinken. Kéthetente jutott egy-egy előadás a Nagyböjt kapcsán József atya jóvoltából. Az ezeken való részvétel várakozáson felüli volt. Az elmúlt hét két nagyrendezvényünkről ugyanez mondható el. Az „Ezer Üdvözlégyet” több mint 20-an kezdtük el 24-én 10 órakor, és amikor befejeztük 18:15-kor, akkor is még több mint 10-en voltunk. az imába 40-50 fő vett részt. Az imát átvette az országos KÉSZ szervezet, és 33 csoport vállalkozott az Ezer Üdvözlégy elimádkozására.

Ne feledkezzünk meg a célokról, amiért mondtuk. Engesztelésül a sok gyalázkodásért, a vírus okozta betegség betegeiért, áldozataiért, és azért, hogy a férfi férfiként, a nő pedig nőként tölthesse be teremtésbeli hivatását a jövőben is.

A „Zarándoklat a Városért” 10. alkalommal 30 fővel vonult a városon át imádkozva, énekelve. Különös nem várt hozadéka volt a zarándoklatnak a huzamos együttlét, a beszélgetés szabad lehetősége. Az újonnan, a KÉSZ Százhalombattai Csoportja által elkészített Keresztút megáldásra mintegy 50 -60 fő jött össze. Isten áldását kérjük a résztvevőkre, a munkát végzőkre az értünk imádkozókra.

Kívánunk a Plébániánk minden tagjának áldott, reményteljes Húsvéti Ünnepeket. Sőt azoknak is, akik nem Plébániánk tagjai, de a szentmiséinken és rendezvényeinken aktívan részt vesznek. Külön köszönjük papjainknak Illéssy Mátyás atyának és Tamási József atyának a bátor, nem mindenhol gyakorolt „valóságos” misék megtartását.

 

Szeretettel 2021 Húsvét Vasárnapján.

 

Illéssy Mátyás              Tamási József              Németh István

plébános                        c. apát                       világi elnök

 

Kedves Testvérek!

Akik 2020 évi egyházadójukat szeretnék rendezni, a szentmisék előtt és után vagy irodaidőben befizethetik a Szent István Templom irodájában. A Szent László Templomban és a Nagyboldogasszony Kápolnában a sekrestyében.  Átutalással (Raiffeisen bank vezetett számlánkra, számlatulajdonos: Százhalombatta Római Katolikus Plébánia, számlaszám:12023008-00157325-00100004) rendezhetik.

 

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

 

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

  1. Bérmálkozást 2021 őszére tervezünk, melyre az irodában jelentkezhetnek.
  2. A szkóla próbái és zenei szolgálatai a járványhelyzetre és a kijárási korlátozásra való tekintettel szünetelnek!  További információkkal keressék Subicz-Marsi Edit karvezetőt a +36-20-3602477-es telefonszámon.
  3. A NOÉ BÁRKÁJA ZENEKAR új dobosát keresi. Kéthetente vasárnap reggeli szentmisei szolgálatra keressük zenésztársainkat, most elsősorban a dobos posztra (hangszerünk van). Más hangszeren játszó vagy énekelni szerető tagokat is várunk! Jelentkezés: 20-9614136 vagy a Zenekarnál személyesen.
  4. Imaóra a járványhelyzetre és a kijárási korlátozásra való tekintettel szünetel!
  5. Keresztény labdarúgással kapcsolatosan érdeklődjenek: Tamás Attilánál a 20/932-46-57-es telefonszámon.
  6. A baba-mama klubbal kapcsolatosan érdeklődjenek: Sonn-Mészáros Andreánál, a +36 30 501 1665  telefonszámon.