Június 13. hétfő: Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító

18:00:                                                                Szent István Templom

Június 14. kedd: Köznap
08:00:                                                 Szent László Plébániatemplom
Június 15. szerda: Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő

18:00:                                                                Szent István Templom

Június 16. csütörtök: Köznap

18:00:                                                                       Szent István Templom

Június 17. péntek: Köznap

08:00:                                                   Szent László Plébániatemplom

15:00: Temetés

Június 18. szombat: Köznap, Szűz Mária szombati emléknapja

16:00: Esküvő                                                   Szent István Templom

16:30:  görögkatolikus liturgia                 Nagyboldogasszony Kápolna

18:00:                                                             Nagyboldogasszony Kápolna

Június 19. vasárnap: Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja

Dicsőség a Őseinknek, imádkozzunk szép és gazdag jövőt kérve utódainknak.

10:00:  +Ágoston halálának 1. évfordulójára és +Szülőkért, +Testvérekért

Szent László Plébániatemplom

A szentmisét követően körmenetet tartunk.

18:00:                                                                       Szent István Templom

 

Ministráns hirdetés:

  1. június 19-én vasárnap az Úrnapi szentmise előtt 9:30-tól ministráns próbát tartunk a Szent László Templomban.

 

MISEREND VÁLTOZÁS:

Tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy

 június 19-én Úrnapján 10 órakor a Szent László Plébániatemplomban, 18 órakor a Szent István Templomban lesz szentmise.

Június 26-tól vasárnapi miserend:

Szent István Templomban 11 óra és 18 óra

Szent László Plébániatemplom: 11 óra

 

Százhalombatta Római Katolikus Plébánia Értesítője

2022. június 12. Szentháromság vasárnapja

 

Elérhetőségek:

Bódai József esperes, plébános tel: 06-30-9374811

E-mail: josephus51021[kukac]gmail.com, Web: battaplebania.hu

Plébánosi fogadóóra: szerda 14 – 16 óráig

Irodai nyitva tartás a Szent István templomban:

Hétfő, szerda, péntek: 17 –19 óráig, Iroda telefonszáma: 06-23-951-323

 

Kedves Testvérek!

Azzal a kéréssel fordulok Hozzátok Úrnapja előtt, hogy segítségeteket kérjem az Úrnapja tiszteletére, a már hagyománnyá vált lombsátorok állítása ügyében.

A négy sátor feldíszítésére kérjük a hívek segítségét a régről kialakult rend szerint.

A zöld lomb begyűjtése 18-án szombaton ebéd után lenne. Találkozás 13:30-kor a Vasútállomás parkolójában lesz. Fejszét, baltát, lombvágó ollót hozzatok magatokkal.

A szállító utánfutók, gépkocsik szintén itt gyülekezzenek az előzetes megbeszélés alapján. A zöld lombok szállítását, a négy helyszínre lehetőleg igény szerint elvégezzük.

Amennyiben kérdések merülnek fel a sátrak állításával kapcsolatban keressétek Németh Istvánt a 06-20-5132305-ős telefonon.

Kérjük megértéseteket és segítségeteket.

  1. Pünkösd vasárnapján

 

Bódai József                                        Németh István

esperes,plébános                                   világi elnök

 

HITOKTATÓI HIRDETÉS:  Napközis Hittantábort szervezünk az általános iskolás korú gyermekek részére.

Időpontok:      2022. július 18 – 22-ig

  1. július 25 – 29-ig
  2. augusztus 1 – 5-ig

Helyszín: Szent István Templom, Közösségi terem

Részvételi díj: 20 000 Ft/hét, Jelentkezési határidő: június 17.

A jelentkezési lap elérhető a hitoktatóknál vagy a templom irodájában.

Jelentkezéskor 5 000 Ft előleget kérünk.

 

 

Kis leltár, búcsú helyett

Kedves Mátyás Atya!

Elröpült a 19 év, amit velünk töltöttél. Amikor idejöttél, mint játékra éhes kisgyermek mindennek örültél. Az első évek Summerfest-jei elbűvöltek. Jártad a sátrakat, tetszett a fiatalos nyüzsgés, mindenhova eljutottál kerékpárodon, fürödtél a strandon, télen korcsolyáztál. A fiatalság veled lett felnőtt. Mi, kicsit idősebbek követtük a tempót, és néha előztünk. Csak nevettél, meg sem sértődtél. 2014 márciusában a kis battai „csoda” is megtörtént, lázba hozva a város hívő közönségét, az el nem pusztult leesett szentostya személyében. A következő évben már feltörő forrásokként jöttek az ötletek, a battai erőmű már kihunyni készült, de a mi lelki erőművünk a legnagyobb teljesítményre kapcsolt. Elvittél bennünket Kárpátaljára, gyűjtöttünk Nevetlenfalunak, prédikáltál az ott élők nyomoráról. Kispapok sorának nyújtottál segítséget, papi hivatásukhoz lelki muníciót. Eljutottunk Csíkszeredába, idehívtad Darvas Kozma atyát, aki a történelem és az Üdvtörténet alig ismert sajátosságaira hívta fel a figyelmünket. Talán ebben az időben úgy érezted, a papi elhivatottságod értelmet nyert, valamit tettél ég és föld találkozásáért. Mégsem elégedtél meg ezzel a valós vagy vélt állapottal. Te kerested a bajbajutottakat utaidon, és segítettél is rajtuk. Teendőid embertelenül megsokasodtak, alapítottál egy országos keresztény lapot, a Képmást. Úgy gondoltad, hogy a virtuális tér lehetőségével időt takarítasz meg a vesződséges emberi kapcsolatok valós fenntartása helyett. A mi spirituális munkáink nem tudta nélkülözni személyedet. Közben Te már nagyobb terveket szőttél gondolatban. Végigszenvedtük a Szent István Templom felújítását. A levelezés, engedélyezés, tervezés, a meg nem valósult közösségi tér az előkerült Makovecz tervek alapján az Önkormányzat részéről elutasításra került. Joggal elvette kedvedet, működésedből három évet elvett. Következett az a 10 hónap, amikor az építkezések okán bezárásra került a Szent István Templom. A hívek egy része kényelmi okoknál fogva máshová ment templomba, nem a faluba, vagy sehova sem. Alig nyitottuk meg a megújult templomunkat, jött a covid őrület, online miséivel, az ördög meg röhögött. És most hirtelen gyorsan menned kell, és a híveid csodálkoznak, és kérdéseket tesznek fel. Segítség van, jön és lesz! Mindannyian pótolhatóak vagyunk? Emlékezel a mise alatti csodára, a bizonyosságra számodra? És a kora tavaszi misékre, amikor az ablakból kivetülő piros-fehér-zöld fény úrfelmutatáskor az oltáron állt meg rendszeresen?

Ezek a vissza nem térő megismételhetetlen pillanatok, ezek maradjanak meg mindannyiunk emlékében.

Imádkozz értünk, és mi is érted!

 

Szeretettel Híveid nevében  2022. június 12-én                                                                                                            Németh István, világi elnök

 

Kedves Hívek!

A Szent István templom karzaton található orgonája immár hónapok óta működésképtelen és  javításának költségei egy orgona beszerzés árával azonos nagyságrendet képeznek (templomunk több, mint 25 éves, az orgonát még adományként kaptuk – már eleve használt állapotban). A szentmiséken jelenleg használt – oltár közelében lévő – orgona tavaly, 2021 augusztusában – egy koncert keretében került telepítésre. Ez minőségben és korszerűségben alkalmas egyéb templomi zenei rendezvényekre is, kiváló hangzásával a híveket és kántorainkat is meggyőzte. Orgonaművész tulajdonosa felajánlotta, hogy a plébánia kedvezményesen meg tudja vásárolni, ellenkező esetben viszont hamarosan elszállítja és másnak eladja. Sajnos akkor használható orgona nélkül maradunk, így most vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy milyen módon tudnánk mihamarabb élni a lehetőséggel (adományokból ill. egyéb támogatási forrásokból).

Felajánlásokkal megkereshető, illetve további információ kérhető: Tamás Attila, Pallagi László, Németh András és Kuti Zsolt.

Az orgona vásárlását átutalással a Százhalombatta Római Katolikus Plébánia CIB Bank: 10700574 – 69118533 – 51100005 (közlemény: Szent István Orgona) számlájára várjuk, vagy készpénzes befizetéseket a Szent István Templom irodájába.