Augusztus 31. hétfő: Köznap

13:00: Varga László temetése

19:00: +Szabó Mihályért Szent István Templom

Szeptember 1. kedd: Köznap

08:00: Szent László Plébánia Templom

19:00: +RozáliáértSzent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhítat) Szent István Templom

Szeptember 2. szerda: Köznap

19:00: Szent István Templom

Szeptember 3. csütörtök: Nagy szent Gergely pápa és egyháztanító

Elsőcsütörtök

19:00: Szent István Templom

Szeptember 4. péntek: Köznap, Elsőpéntek

08:00: Szent László Plébániatemplom

19:00: A Rózsafűzértársulat élő és +tagjaiért Szent István T.

Szeptember 5. szombat: Kalkuttai Boldog Teréz szűz,

Szűz Mária szombatja

08:00: Szent István Templom

11:00: Dr. Kelemen Ágnes, gyászszertartás Szent István T.

17:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

19:00: +Dósa Endre halálának 1. évfordulójára Szt. István T.

Szeptember 6. Vasárnap: Évközi 23. vasárnap

09:00: Noé Bárkája Zenekar

+Imre Istvánért és +Imre Istvánnéért Szent István Templom

10:00: Kápolnási Tara Csinszka és

Kápolnási Zolna Kata kersztelője

11:00: +Horváth János halálának évfordulójára

Szent László Pl. Templom

19:00: Élő József 75. születésnapjára Szent István Templom

A csütörtökönki szentségimádás szeptembertől délután 3 órától lesz.

Imaapostolság szándékai szeptember hónapra:

Egyetemes: Hogy gyarapodjanak a képzés és a munka lehetőségei a fiatalok számára.

Evangelizációs: Hogy a hitoktatók hiteles tanúságevői legyenek annak a hitnek, amelyet hirdetnek.

Szeptemberi Adorémus és Élő kenyér vásárolható.

A Noé Bárkája Zenekar cd-je 1500 Ft-ért kapható az irodában.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Egyházközségünkben a Bérmálkozás szeptember 20-án 16 órakor lesz. A bérmálási felkészítő foglalkozás szeptember 5-én szombaton 17-18:30-ig lesz. Azoknak akik ebben az esztendőben szeretnének bérmálkozni, a részvétele kötelező.

2. A Szentlélek imaközösség 2015. szeptember 15-én kedden 19:30-tól tartja az őszi első összejövetelét.

3. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: szeptember 1. kedd, 20:30.

4. A megszentelt élet éve egyik legkiemelkedőbb eseménye szept. 18 – 19-én a Szerzetesek Tere program. Bővebb információ: www.szerzetesektere.hu

9. Kérem, hogy akik még nem rendezték idén az Egyházközségi Hozzájárulásukat, azok azt irodában vagy az azt szedő néniknél vagy sárga csekken tudják befizetni. Szeretnénk a régi plébániánkat és a kápolnánkat felújítani.

10. Jótékonysági adománygyűjtés: A Szent István Kórus és az Ökumenikus Szeretetszolgálat közös szervezésében minden második héten vasárnap 8:30-10:30 órakor a Szent István Templomban. Kárpátalján a beregszászi járásban élő, rászoruló családok számára tüzelő-támogatás gyűjtésére, biztosítására.

Az ünnepi koncert és az országos gyűjtés: 2015. szept. 30. 19:00 óra

Százhalombatta, Szent István Templomfővédnök: Kovács „Koko” István

11. Süteményvásár
A Szent István Kórus szept. 6-án, vasárnap a 9:00 órai mise előtt/után újra jótékonysági süteményvásárt rendez a beregszászi járásban élő szegény családok tüzelőanyag-vásárlásának megsegítésére.
A befolyt összeg a szeptember 30-án az Ökumenikus Segélyszervezett által támogatott Varázsolj mosolyt! jótékonysági koncert gyűjtését segíti. Köszönjük, ha sütemény-felajánlásukkal segítik, vásárlásukkal pedig lehetővé teszik a kezdeményezés sikerét. Köszönjük a híveknek, hogy eddig szavak helyett tettekkel bizonyították jó szándékukat. Az eddigi gyűjtés összege: 89.500 Ft

12.Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a vásáron a Szent István Templom rajzával díszített pólókat lehet vásárolni.

Ára: különböző színű, méretű gyerek: 1000 Ft/db, felnőtt: 1500 Ft/db

Kérjük a kedves híveket, hogy a vásárlás alkalmából a póló árán felül csekély pénzadománnyal járuljanak hozzá a kárpátaljai gyűjtéshez! Szent István Kórus

Karitász:

A Katolikus Karitász megalapítása óta a társadalom peremén élők számára igyekszik segítséget nyújtani, legfőbb feladata éppen ezért a személyre, illetve családra szabott általános krízisgondozás.

Amennyiben egyetért a Karitász missziójával, és szeretne csatlakozni a Százhalombattai Karitász munkájához, kérem jelezze szándékát a plébánia irodájában Eperjesiné Mónikánál, vagy e-mailben: battaplebania@freemail.hu címen.

Minden régi és új tagot szeretettel várunk. Az alakuló ülést 2015. szeptember 4-én (első péntek) 17.00 órakor tartjuk, helyszín: Szent István templom, közösségi terem.

Kuti Zsolt karitász vezető

Illéssy Mátyás plébános

Hittanos hirdetések

1. Idén a tanévnyitó szentmise szeptember 6-án lesz reggel 9 órakor a Szent István templomban. Gyertek el, s hívjátok magatokkal barátaitokat is, hiszen a mise alkalmával közösen arra kérjük Istent, hogy segítségünkre legyen a tanév során.

Mátyás atya ezen az alkalmon fogja megáldani az iskolaszereket, szóval, ha nem akarsz róla lemaradni, hozd el a táskád, vonalzód, tolltartód, füzeteidet, vagy bármit, amit az iskolai év során használni fogsz és a mise előtt tedd az oltár elé!

Találkozunk a templomban Plébániánk hitoktatói

2. Szülők számára felhívás

Kérjük a kedves szülőket és hozzátartozókat és a plébániai közösségünk minden tagját, hogy szeretettel és ugyanakkor nyomatékosan hívják föl minden szülő illetve gyermek, fiatal figyelmét a hitoktatás lehetőségére illetve fontosságára, hogy mind több gyermeket és fiatalt megismerje Jézus Krisztust és a hit által örök életük legyen.

A Helyi Értéktár Bizottság több százhalombattai szellemi és épített, valamint természeti ritkaságot, amit a jövő számára meg kell őrizni az Értéktárba felvett. Így került sor a Szent László templomból kiinduló Úrnapi körmenet díszítése és a már közel száz éves díszítő hagyomány által kiforrt virágsátrak állításának az Értéktárba iktatására. Az értéktárba való ajánlást Kanicsár Jánosné, mindannyiunk által ismert Ági tette meg, amit ez úton is köszönünk.

Az ünnepélyes elismerésre augusztus 20-án került sor, amikor Németh István, az Egyházközség világi elnöke Vezér Mihály polgármester úrtól átvette az igazoló iratokat.

Szeretnénk megköszönni, és elismerni mi is azoknak a családoknak, és személyeknek a szorgalmas, évről-évre végzett munkáját az Úr nagyobb dicsőségére. A teljesség igénye nélkül felsoroljuk azon családok és személyek neveit, akik ebben a munkában a mai időkig tevékenykednek:

A Tóth család, amelyből a mai napig is Kanicsár Jánosné Ági és gyermekei nagyrészt vállalnak. Valamint +Horváth János és felesége Kati, Juszkó László, Ruzsenszky Magdolna, Mikulecz Márta, Stróbl Marika, Loschinger Magda néni.

Az elmúlt időkben végzett sok munkájukat szeretnénk megköszönni a Tóth, a Csiszér, a Mikulecz, Brondics családnak, +Kimmel Alajosné Kata néninek.

Isten fizesse meg áldozatos munkájukat.

A százhalombattai Egyházközség Képviselőtestülete nevében:

Illéssy Mátyás plébános, Németh István világi elnök

“Gabriell Könnye” Temetkezési Kft

Plébániánk a Szerződést kötött két évvel ezelőtt a “Gabriell Könnye” Temetkezési Kft-vel. Irodájuk a Vörösmarty úton lévő Nagyboldogasszony kápolnánkban működik. A bérleti díj számunkra komoly bevételi forrás, másrészt, ami nagyon fontos, hogy szakszerű, keresztény és korrekt módon folyik az ügyintézés és a temetés-szertartásának lebonyolítása. A cég 10% kedvezményt ad azoknak a temettetőknek, akik az Egyházközségi hozzájárulásukat tudják igazolni a befizetéskor kapott számla alapján. A velük való további együttműködés reményében kérem, hogy ajánlják a Kedves Testvérek a céget környezetükben.