Október 5. hétfő: Köznap

17:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Egyházközség élő és +tagjaiért Szent István Templom

Október 6. kedd: Szent Brúnó áldozópap

17:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Főpásztor szándékáraSzent István Templom

Október 7. szerda: Rózsafüzér Királynője

07:30: Októberi rózsafüzér imádság Szent László Plébániatemplom

08:00: Szent László Plébániatemplom

17:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Rózsafüzér Királynője tiszteletére Szent István Templom

Október 8. csütörtök: Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátronája

17:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Főpásztor szándékáraSzent István Templom

Október 9. péntek: Szent Dénes püspök és társai vértanúk, Leonardi Szent János áldozópap

07:30: Októberi rózsafüzér imádság Szent László Plébániatemplom

08:00: Szent László Plébániatemplom

17:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

Október 10. szombat: Köznap, Szűz Mária szombatja

08:00: Szent István Templom

16:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

17:30: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: +Sárossy Antalért (5 évvel ezelőtt hunyt el)

Szent István Templom

Október 11. Vasárnap: Évközi 28. vasárnap

09:00: Orgonás, Szent István Scola

+Édesapáért Szent István Templom

11:00: Egyházközség élő és elhunyt tagjaiért

Szent László Plébániatemplom

17:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: +ÉdesanyáértSzent István Templom

Imaapostolság szándékai október hónapra:

Egyetemes: Hogy gyarapodjanak a képzés és a munka lehetőségei a fiatalok számára.

Evangelizációs: Hogy a hitoktatók hiteles tanúságevői legyenek annak a hitnek, amelyet hirdetnek.

Kedves Hívek! Varázsolj mosolyt! jótékonysági koncert alkalmából rendezett helyszíni gyűjtés összeg: 447.400 Ft

Hálásan köszönjük a hívek pénzadományait és a szeretetvendégséghez felajánlott süteményeiket. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a jótékonysági koncert előkészítésében, vezetésében részt vettek, valamint hónapokon keresztül segítettek a vásár lebonyolításában, vásári termékek készítésében: Attilás Győzőné, Ádler János, Bartalis József, Bencsik Ildikó, Gergely Lajosné, Giricz Katalin, Giricz Renáta, Herhoff Józsefné, Herhoff József, Héthelyi Ildikó, Kanicsár Jánosné, Kiss Magdolna, Kovács Béla, Lengyák Brigitta, Nagy Annamária, Németh András, Nyers Éva, Pintér Piroska, Rucska Tímea és családja, Szűcs Istvánné, Wéber Tamás

Köszönjük a Szent István Kórus és a Musica Divina Egyesület tagjainak a segítségét.

A koncert TV felvétele megtekinthető: okt. 4. vasárnap 9:30 óra www.halomtv.hu

A koncerten készült fotók megtekinthetők: www.battaplebania.hu

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. A KÉSZ Százhalombattai Csoportja megemlékezést szervez az Aradi Vértanúk Napján, október 6-án 17 órára az óvárosi Szent László Térre. Minden érdeklődő szeretettel várnak.

2. A Prohászka Imaszövetség tagjainak, a Rózsafűzértársulat tagjainak a Mária Légióval összevonva szeretnénk rendszeres találkozási lehetőséget szervezni, ahova új tagokat is várunk. A részleteket később hirdetjük.

3. Október hónapban minden nap az esti Szentmisék előtt egy órával kezdődően Rózsafűzér ájtatosságot tartunk a Szent István Templomban. A Szent László Plébániatemplomban Imádkozzunk Nagyasszonyunkkal együtt Hazánkért és a világért!

4. Október 3-tól, szombattól késő tavaszig a Szentmisék este 6 órakor kezdődnek. Hétfőnként többször lesz igeliturgia.

5. Szeptembertől szentségimádást csütörtökönként délután 3 órától tartunk.

6. Felnőtt hittant hétfőn este 20 órától tartunk a közösségi teremben. Október 5-e után 19 órától lesz a felnőtt hittan!

7. A Szentlélek imaközösség keddenként 19:30-tól tartja összejöveteleit.

8. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: október 13. kedd, 20:30.

9. A katolikus Emmánuel Közösség egyedülálló szülők számára kurzust szervez. Bővebb információ: www.emmanuel.hu

8. Kérem, hogy akik még nem rendezték idén az Egyházközségi Hozzájárulásukat, azok azt irodában vagy az azt szedő néniknél vagy sárga csekken tudják befizetni. Szeretnénk a régi plébániánkat és a kápolnánkat felújítani.

9. „Kalandtúra a Patronában” címmel 6-os és 8-os lányokat és szüleiket várják 2015. okt.17-én 15 – 17 óra között a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontba. Bővebb információ: www.patrona.hu

Karitász:

1. Karitász szervezetünk minden hónap utolsó péntekén 17 órától tartja összejöveteleit. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2. A Katolikus Karitász megalapítása óta a társadalom peremén élők számára igyekszik segítséget nyújtani, legfőbb feladata éppen ezért a személyre, illetve családra szabott általános krízisgondozás.

Amennyiben egyetért a Karitász missziójával, és szeretne csatlakozni a Százhalombattai Karitász munkájához, kérem jelezze szándékát a plébánia irodájában Eperjesiné Mónikánál, vagy e-mailben: battaplebania@freemail.hu címen. Minden régi és új tagot szeretettel várunk.

Kuti Zsolt karitász vezető, Illéssy Mátyás plébános

Hittanos hirdetések

1. 8. osztályos hittan szerdánként 16 – 17:30-ig lesz a hittan teremben.

2. A hitoktatás rendje a hittanos hirdető táblán olvasható.

3. Szülők számára felhívás!Kérjük a kedves szülőket és hozzátartozókat és a plébániai közösségünk minden tagját, hogy szeretettel és ugyanakkor nyomatékosan hívják föl minden szülő illetve gyermek, fiatal figyelmét a hitoktatás lehetőségére illetve fontosságára, hogy mind több gyermeket és fiatalt megismerje Jézus Krisztust és a hit által örök életük legyen.

4. Kedves Gyerekek! Az idei évben is meghirdetjük a hittanversenyt, melyről bővebb információkat a hittanos hirdetőtáblán találhattok, illetve a szórólapokon! Jó gyűjtögetést kívánunk!

5. Kedves Szülők! Egyházközségünkben, ebben a tanévben is lehetőségük nyílik a gyermekeknek arra, hogy első szentáldozáshoz járuljanak. Az elsőáldozásról szóló információs- és jelentkezési lapot megtalálhatják a hittanos hirdetőtáblán és a honlapon! Elsőáldozás időpontja: 2016. május 8. Jelentkezési határidő: 2015. október 5.

6. Kedves Gyerekek! Az idei évben a szentmisenaplókat, a szeptemberi misék végén lehet átvenni. Egy gyermeknek csak egy naplója lehet, ebben kell a pecséteket gyűjteni, és igazolni a részvételt. Pecsétet utólag nem tudunk adni!

7. Kedves Szülők! Az elmúlt két évben sokan örültek a színező saroknak, melynek az volt a célja, hogy a kicsi gyermekek csöndben elfoglalják magukat, így a szüleik részt tudtak venni a szentmiséken. Kihelyezünk egy táblázatot, amelyre iratkozzanak fel, ha vállalják, hogy a szentmisék alatt felügyelik a gyermekeket, a szentmisék végén pedig vállalják, hogy rendet raknak. Ha lesznek vállalkozók, és működik a rendszer, akkor újra lesz lehetőség a színezésre. Amennyiben tudnak vállalni egy-egy vasárnapot, kérjük (olvashatóan) írják be a nevüket, a vállalt vasárnaphoz.

8. Felnőtt, 18 éven felüli ifjúsági hittan péntekenként 19 órától kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk. Helyszín: hittanterem.

Plébániánk kispapja Győri Balázs István második évét kezdte meg a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, illetve másodéves székesfehérvári egyházmegyés kispap. Kérem, hogy a templomban erre a célra kijelölt perselybe elhelyezett adományokkal támogassák őt. Köszönjük.

“Gabriell Könnye” Temetkezési Kft

Plébániánk a Szerződést kötött két évvel ezelőtt a “Gabriell Könnye” Temetkezési Kft-vel. Irodájuk a Vörösmarty úton lévő Nagyboldogasszony kápolnánkban működik. A bérleti díj számunkra komoly bevételi forrás, másrészt, ami nagyon fontos, hogy szakszerű, keresztény és korrekt módon folyik az ügyintézés és a temetés-szertartásának lebonyolítása. A cég 10% kedvezményt ad azoknak a temettetőknek, akik az Egyházközségi hozzájárulásukat tudják igazolni a befizetéskor kapott számla alapján. A velük való további együttműködés reményében kérem, hogy ajánlják a Kedves Testvérek a céget környezetükben.