Szeptember 14. hétfő: Szent Kereszt Felmagasztalása

19:00: +Hodur Jenőért Szent István Templom

Szeptember 15. kedd: A fájdalmas szűzanya

19:00: Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Szeptember 16. szerda: Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk

08:00: Szent László Plébániatemplom

19:00: Szent István Templom

Szeptember 17. csütörtök: Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító

19:00: Szent István Templom

Szeptember 18. péntek: Köznap

08:00: Szent László Plébániatemplom

19:00: Szent István Templom

Szeptember 19. szombat: Szent Januáriusz püspök és vértanú,

Szűz Mária szombatja

08:00: Szent István Templom

16:30: Baungartner Rodrigo – Kürtössy Georgina esküvője

Szent István Templom

17:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Szeptember 20. Vasárnap: Évközi 25. vasárnap

10:00: Sápi Donát, Ba Máté Barnabás, Pócs Dániel, Pólinger Lilien,

Pólinter Richárd, Kalita Nóra Rebeka keresztelője

11:00: Szent László Plébániatemplom

12:00: Garamszegi Bálint keresztelője

16:00: Szent István Templom

NEM lesz 9 és19 órakor szentmise a Szent István Templomban!

Imaapostolság szándékai szeptember hónapra:

Egyetemes: Hogy gyarapodjanak a képzés és a munka lehetőségei a fiatalok számára.

Evangelizációs: Hogy a hitoktatók hiteles tanúságevői legyenek annak a hitnek, amelyet hirdetnek.

Szeptembertől szentségimádást csütörtökönként délután 3 órától tartunk.

Kérem a Kedves Testvéreket, hogy lehetőségeik szerint a továbbiakban is támogassák anyagilag is Győri Balázs István kispapunkat. Adományaikat vagy az irodában adhatják le, vagy bedobhatják a Szent István Templomban és a Szent László Templomban erre a célra kijelölt perselyekbe.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Spányi Antal megyéspüspök úr szolgáltatja ki a bérmálás szentségét szept. 20-án 16 órakor. A bérmálási felkészítő foglalkozást szept. 13-án (vasárnap) 17-19 óráig, szept. 19-én (szombat) 9 – 12 óráig tartok. A bérmaszülő keresztneve nem szükséges, hogy megegyezzen a bérmanévvel. A bérmaszülő bérmálkozott, hitét gyakorló, példaértékű életet élő lehet, akit a bérmálkozó választ.

2. A KÉSZ százhalombattai szervezete szeptember 22-én 17 órakor előadást szervez a Szent István Templomba: Makovecz, Isten belső tere meg a lélek címmel. Előadó: Dr Bene Tamás. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

3. Felnőtt hittan hétfőn este 20 órától lesz a közösségi teremben.

4. A Szentlélek imaközösség 2015. szeptember 15-én, kedden 19:30-tól tartja az őszi első összejövetelét.

5. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: szeptember 15. kedd, 20:30.

6. Az ifjúsági hittan szeptember 18-án, pénteken 20 órától kezdődik.

7. A megszentelt élet éve egyik legkiemelkedőbb eseménye szept. 18 – 19-én a Szerzetesek Tere program. Bővebb információ: www.szerzetesektere.hu

8. A katolikus Emmánuel Közösség egyedülálló szülők számára kurzust szervez. Bővebb információ: www.emmanuel.hu

9. Hegedűs Imre János: Székelyország című könyvének könyvbemutatója lesz a Hamvas Béla Városi Könyvtárban: 2015. szept. 14-én 18 órától.

10. Balla Károlynak a százhalombattai református templomról írt Harangoznak Istenem segíts című könyvének bemutatója lesz 2015. szeptember 17-én 17 órakor a Matrica múzeumban.

11. Kérem, hogy akik még nem rendezték idén az Egyházközségi Hozzájárulásukat, azok azt irodában vagy az azt szedő néniknél vagy sárga csekken tudják befizetni. Szeretnénk a régi plébániánkat és a kápolnánkat felújítani.

12. Kedves Hívek! Június óta zajlik a Szent István templomban a vásár. Eddig 93.500 Ft gyűlt össze. A vásár minden forintjával a szept. 30-án 19:00 órakor kezdődő Varázsolj mosolyt! jótékonysági koncert lebonyolítását segítik és ezzel magát a kezdeményezést.

Az Ökumenikus Segélyszervezet a koncerten is gyűjti az adományokat, amellyel a beregszászi járásban élő családok téli tüzelővásárlását segíti. A koncertre a belépés díjtalan.

Az adományozás módozatai: tüzelőjegy címlet: magánszemély 3000 Ft,
csekk,perselypénz,bankszámlaszám: 11705008-20464565 közlemény: Koncert-tüzelő Kárpátaljára,adományvonal 1353

Folytatódik a pólóvásár! A Szent István templom emblémájával ellátott pólók vásárlásával ön támogatja a segélyakciót. Rendelések fogadása folyamatos.

A gyerek póló ára 1300 Ft, amiből 300 Ft adomány, a felnőtt póló ára 1700 Ft, amiből 500 Ft adomány.

A következő vásár időpontja: szept. 20. vasárnap mise előtt/után.

Kedves Hívek! Akár pólót vásárolnak, akár eljönnek a koncertre, vagy az adományozás más módját választják, minden esetben segítik a kárpátaljai szegény családokat. Szent István Kórus

Karitász:

1. Karitász szervezetünk minden hónap utolsó péntekén 17 órától tartja összejöveteleit. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2. A Katolikus Karitász megalapítása óta a társadalom peremén élők számára igyekszik segítséget nyújtani, legfőbb feladata éppen ezért a személyre, illetve családra szabott általános krízisgondozás.

Amennyiben egyetért a Karitász missziójával, és szeretne csatlakozni a Százhalombattai Karitász munkájához, kérem jelezze szándékát a plébánia irodájában Eperjesiné Mónikánál, vagy e-mailben: battaplebania@freemail.hu címen. Minden régi és új tagot szeretettel várunk.

Kuti Zsolt karitász vezető, Illéssy Mátyás plébános

Hittanos hirdetések

1. 8. osztályos hittan szerdánként 16 – 17:30-ig lesz a hittan teremben.

2. A hitoktatás rendje a hittanos hirdető táblán olvasható.

3. Szülők számára felhívás!Kérjük a kedves szülőket és hozzátartozókat és a plébániai közösségünk minden tagját, hogy szeretettel és ugyanakkor nyomatékosan hívják föl minden szülő illetve gyermek, fiatal figyelmét a hitoktatás lehetőségére illetve fontosságára, hogy mind több gyermeket és fiatalt megismerje Jézus Krisztust és a hit által örök életük legyen.

4. Kedves Gyerekek! Az idei évben is meghirdetjük a hittanversenyt, melyről bővebb információkat a hittanos hirdetőtáblán találhattok, illetve a szórólapokon! Jó gyűjtögetést kívánunk!

5. Kedves Szülők! Egyházközségünkben, ebben a tanévben is lehetőségük nyílik a gyermekeknek arra, hogy első szentáldozáshoz járuljanak. Az elsőáldozásról szóló információs- és jelentkezési lapot megtalálhatják a hittanos hirdetőtáblán és a honlapon! Elsőáldozás időpontja: 2016. május 8. Jelentkezési határidő: 2015. október 5.

6. Kedves Gyerekek! Az idei évben a szentmisenaplókat, a szeptemberi misék végén lehet átvenni. Egy gyermeknek csak egy naplója lehet, ebben kell a pecséteket gyűjteni, és igazolni a részvételt. Pecsétet utólag nem tudunk adni!

7. Kedves Szülők! Az elmúlt két évben sokan örültek a színező saroknak, melynek az volt a célja, hogy a kicsi gyermekek csöndben elfoglalják magukat, így a szüleik részt tudtak venni a szentmiséken. Egy ideig nagyon jól működött, de sajnos idén tavasszal sokszor tapasztaltuk, hogy nagy volt a rendetlenség és a hangoskodás a “színező sarok” körül, ezért megszüntettük azt. Sok visszajelzést kaptunk, hogy mennyire hiányzik a gyermekeknek, ezért egy utolsó kísérletet teszünk, ehhez azonban az Önök közreműködése is szükséges. Kihelyezünk egy táblázatot, amelyre iratkozzanak fel, ha vállalják, hogy a szentmisék alatt felügyelik a gyermekeket, a szentmisék végén pedig vállalják, hogy rendet raknak. Ha lesznek vállalkozók, és működik a rendszer, akkor újra lesz lehetőség a színezésre. Amennyiben tudnak vállalni egy-egy vasárnapot, kérjük (olvashatóan) írják be a nevüket, a vállalt vasárnaphoz.

Hirdetjük a kedves Testvéreknek, különösen az Ifjúságnak, és az idén bérmálkozóknak! 2015. szeptember 25.-én, pénteken, egyházmegyei ifjúsági zarándoklat lesz. Ez a zarándoklat kétnapos lesz. Bővebb információ az egyházmegye honlapján.

“Gabriell Könnye” Temetkezési Kft

Plébániánk a Szerződést kötött két évvel ezelőtt a “Gabriell Könnye” Temetkezési Kft-vel. Irodájuk a Vörösmarty úton lévő Nagyboldogasszony kápolnánkban működik. A bérleti díj számunkra komoly bevételi forrás, másrészt, ami nagyon fontos, hogy szakszerű, keresztény és korrekt módon folyik az ügyintézés és a temetés-szertartásának lebonyolítása. A cég 10% kedvezményt ad azoknak a temettetőknek, akik az Egyházközségi hozzájárulásukat tudják igazolni a befizetéskor kapott számla alapján. A velük való további együttműködés reményében kérem, hogy ajánlják a Kedves Testvérek a céget környezetükben.