Szeptember 28. hétfő: Szent Vencel vértanú, Ruiz Szent Lőrinc és társai, Fülöp-szigeteki vértanúk

19:00: Szent István Templom

Szeptember 29. kedd: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

19:00: Vlukovszki Józsefné halálának 50. évfordulójára és

+CsaládtagokértSzent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Szeptember 30. szerda: Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

07:30: Októberi rózsafüzér imádság Szent László Plébániatemplom

08:00: Szent László Plébániatemplom

NEM lesz 19 órakor szentmise a Szent István Templomban.

Október 1. csütörtök: A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító

18:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

19:00: Balázskáért és +NagymamáértSzent István Templom

Október 2. péntek: Szent Őrzőangyalok

07:30: Októberi rózsafüzér imádság Szent László Plébániatemplom

08:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

19:00: A Rózsafűzértársulat élő és +tagjaiért Szent István Templom

Október 3. szombat: Köznap

Szűz Mária szombatja

08:00: Szent István Templom

16:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

17:30: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

Október 4. Vasárnap: Évközi 27. vasárnap

09:00: Noé Bárkája Zenekar

+Szülőkért és +Nagyszülőkért Szent István Templom

10:00: Böcz Bálint Gábor, Böcz Barbara Gréta és Csirkovics Dóra

keresztelője

11:00: Szent László Plébániatemplom

17:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

 

Imaapostolság szándékai október hónapra:

Egyetemes: Hogy gyarapodjanak a képzés és a munka lehetőségei a fiatalok számára.

Evangelizációs: Hogy a hitoktatók hiteles tanúságevői legyenek annak a hitnek, amelyet hirdetnek.

Kedves Hívek! Varázsolj mosolyt!

Szept. 30-án, szerdán 19:00 órakor jótékonysági koncert lesz a Szent István templomban. A koncert után szeretetvendégségre kerül sor. Várunk mindenkit! A programokra a belépés ingyenes.
Ha segíteni szeretne a kárpátaljai szegény, családok tüzelővásárlásában ezt már korábban is megtehette a hónapok óta zajló vásár alkalmából, de a koncerten is adakozhat. Az adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai fogadják. A zenei különlegességeket felvonultató hangversenyen világhírű művészek, rangos zenei együttesek közreműködnek. A koncertet a Halom Tv rögzíti, sugározza. A sugárzás ideje: okt. 3. szombat 16:30 óra, okt. 4. vasárnap 9:30 óra
Kérjük a híveket, hogy aki teheti segítse 1 tál süteménnyel a szeretetvendégség megrendezését. Kérjük, hogy süteményadományaikat szept. 30-án 17:00 órától hozzák a közösségi terembe!

Hálásan köszönjük a hónapok óta folyó előkészületekben kifejtett áldozatos munkáját a Musica Divina Egyesület, a Szent István Kórus, a civil segítők, az egyházközség alkalmazottainak. Köszönjük, hogy most is bebizonyították a civil összefogás erejét.

Részletek a szórólapon.

Információ: Strauszné Könözsi Vera mobil: 70/9412-442

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Október hónapban minden nap az esti Szentmisék előtt egy órával kezdődően Rózsafűzér ájtatosságot tartunk a Szent István Templomban. A Szent László Plébániatemplomban Imádkozzunk Nagyasszonyunkkal együtt Hazánkért és a világért!

2. Október 3-tól, szombattól késő tavaszig a Szentmisék este 6 órakor kezdődnek. Hétfőnként többször lesz igeliturgia.

3. Szeptembertől szentségimádást csütörtökönként délután 3 órától tartunk.

4. Felnőtt hittant hétfőn este 20 órától tartunk a közösségi teremben. Október 5-e után 19 órától lesz a felnőtt hittan!

5. A Szentlélek imaközösség keddenként 19:30-tól tartja összejöveteleit.

6. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: szeptember 29. kedd, 20:30.

7. A KÉSZ Százhalombattai Csoportja megemlékezést szervez az Aradi Vértanúk Napján, október 6-án 17 órára az óvárosi Szent László Térre. Minden érdeklődő szeretettel várnak.

8. A katolikus Emmánuel Közösség egyedülálló szülők számára kurzust szervez. Bővebb információ: www.emmanuel.hu

8. Kérem, hogy akik még nem rendezték idén az Egyházközségi Hozzájárulásukat, azok azt irodában vagy az azt szedő néniknél vagy sárga csekken tudják befizetni. Szeretnénk a régi plébániánkat és a kápolnánkat felújítani.

9. A Prohászka Imaszövetség tagjainak, a Rózsafűzértársulat tagjainak a Mária Légióval összevonva szeretnénk rendszeres találkozási lehetőséget szervezni, ahova új tagokat is várunk. A részleteket később hirdetjük.

Karitász:

1. Karitász szervezetünk minden hónap utolsó péntekén 17 órától tartja összejöveteleit. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2. A Katolikus Karitász megalapítása óta a társadalom peremén élők számára igyekszik segítséget nyújtani, legfőbb feladata éppen ezért a személyre, illetve családra szabott általános krízisgondozás.

Amennyiben egyetért a Karitász missziójával, és szeretne csatlakozni a Százhalombattai Karitász munkájához, kérem jelezze szándékát a plébánia irodájában Eperjesiné Mónikánál, vagy e-mailben: battaplebania@freemail.hu címen. Minden régi és új tagot szeretettel várunk.

Kuti Zsolt karitász vezető, Illéssy Mátyás plébános

Hittanos hirdetések

1. 8. osztályos hittan szerdánként 16 – 17:30-ig lesz a hittan teremben.

2. A hitoktatás rendje a hittanos hirdető táblán olvasható.

3. Szülők számára felhívás!Kérjük a kedves szülőket és hozzátartozókat és a plébániai közösségünk minden tagját, hogy szeretettel és ugyanakkor nyomatékosan hívják föl minden szülő illetve gyermek, fiatal figyelmét a hitoktatás lehetőségére illetve fontosságára, hogy mind több gyermeket és fiatalt megismerje Jézus Krisztust és a hit által örök életük legyen.

4. Kedves Gyerekek! Az idei évben is meghirdetjük a hittanversenyt, melyről bővebb információkat a hittanos hirdetőtáblán találhattok, illetve a szórólapokon! Jó gyűjtögetést kívánunk!

5. Kedves Szülők! Egyházközségünkben, ebben a tanévben is lehetőségük nyílik a gyermekeknek arra, hogy első szentáldozáshoz járuljanak. Az elsőáldozásról szóló információs- és jelentkezési lapot megtalálhatják a hittanos hirdetőtáblán és a honlapon! Elsőáldozás időpontja: 2016. május 8. Jelentkezési határidő: 2015. október 5.

6. Kedves Gyerekek! Az idei évben a szentmisenaplókat, a szeptemberi misék végén lehet átvenni. Egy gyermeknek csak egy naplója lehet, ebben kell a pecséteket gyűjteni, és igazolni a részvételt. Pecsétet utólag nem tudunk adni!

7. Kedves Szülők! Az elmúlt két évben sokan örültek a színező saroknak, melynek az volt a célja, hogy a kicsi gyermekek csöndben elfoglalják magukat, így a szüleik részt tudtak venni a szentmiséken. Kihelyezünk egy táblázatot, amelyre iratkozzanak fel, ha vállalják, hogy a szentmisék alatt felügyelik a gyermekeket, a szentmisék végén pedig vállalják, hogy rendet raknak. Ha lesznek vállalkozók, és működik a rendszer, akkor újra lesz lehetőség a színezésre. Amennyiben tudnak vállalni egy-egy vasárnapot, kérjük (olvashatóan) írják be a nevüket, a vállalt vasárnaphoz.

8. Felnőtt, 18 éven felüli ifjúsági hittan péntekenként 19 órától kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk. Helyszín: hittanterem.

Plébániánk kispapja Győri Balázs István második évét kezdte meg a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, illetve másodéves székesfehérvári egyházmegyés kispap. Kérem, hogy a templomban erre a célra kijelölt perselybe elhelyezett adományokkal támogassák őt. Köszönjük.

“Gabriell Könnye” Temetkezési Kft

Plébániánk a Szerződést kötött két évvel ezelőtt a “Gabriell Könnye” Temetkezési Kft-vel. Irodájuk a Vörösmarty úton lévő Nagyboldogasszony kápolnánkban működik. A bérleti díj számunkra komoly bevételi forrás, másrészt, ami nagyon fontos, hogy szakszerű, keresztény és korrekt módon folyik az ügyintézés és a temetés-szertartásának lebonyolítása. A cég 10% kedvezményt ad azoknak a temettetőknek, akik az Egyházközségi hozzájárulásukat tudják igazolni a befizetéskor kapott számla alapján. A velük való további együttműködés reményében kérem, hogy ajánlják a Kedves Testvérek a céget környezetükben.