Szeptember 7. hétfő: Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk Ünnep

19:00: +Szabó Gézáért és családjáért Szent István Templom

Szeptember 8. kedd: Szűz Mária születése

(Kisboldogasszony) Ünnep

08:00: Szent László Plébániatemplom

19:00: +Szajkó OttóértSzent István Templom

Szeptember 9. szerda: Claver Szent Péter áldozópap

19:00: Szent István Templom

Szeptember 10. csütörtök: Köznap

19:00: +Izsó János halálának 20. évfordulójáraSzent István T.

Szeptember 11. péntek: Köznap

08:00: Szent László Plébániatemplom

15:00: Bandur Andrásné temetése

17:00: Erdős Ferenc – Horváth Éva esküvője Szent István T.

19:00: +Török Lászlóért és családjáért Szent István Templom

Szeptember 12. szombat: Szűz Mária szent neve

08:00: Szent István Templom

13:00: Fekete Róbert – Szajkó Judit esküvője Szent István T.

17:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Szeptember 13. Vasárnap: Évközi 24. vasárnap

09:00: Orgonás, Szent István Scola

+Kurucz Gergelyért Szent István Templom

10:00: Garai Hunor Levente, Tillhof Kitti, Forgács Lotti és

Pető Szabolcs Viktor keresztelője

11:00: Szent László Plébániatemplom

12:00: Nagy-Mészáros Gréta keresztelője

19:00: Szent István Templom

Imaapostolság szándékai szeptember hónapra:

Egyetemes: Hogy gyarapodjanak a képzés és a munka lehetőségei a fiatalok számára.

Evangelizációs: Hogy a hitoktatók hiteles tanúságevői legyenek annak a hitnek, amelyet hirdetnek.

Szeptemberi Adorémus és Élő kenyér vásárolható.

A Noé Bárkája Zenekar cd-je 1500 Ft-ért kapható az irodában.

Szeptembertől szentségimádást csütörtökönként délután 3 órától tartunk.

Kérem a Kedves Testvéreket, hogy lehetőségeik szerint a továbbiakban is támogassák anyagilag is Győri Balázs István kispapunkat. Adományaikat vagy az irodában adhatják le, vagy bedobhatják a Szent István Templomban és a Szent László Templomban erre a célra kijelölt perselyekbe.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Egyházközségünkben a Bérmálkozás szeptember 20-án 16 órakor lesz. A bérmálási felkészítő foglalkozást szept. 13-án (vasárnap) 17-19 óráig és szept. 19-én (szombat) 9 – 12 óráig tartok. Kérek minden bérmálkozót, hogy jöjjön be az irodába adategyeztetésre. A bérmaszülő keresztneve nem szükséges, hogy megegyezzen a bérmanévvel. A bérmaszülő bérmálkozott, hitét gyakorló, példaértékű életet élő lehet, akit a bérmálkozó választ.

2. Felnőtt hittan hétfőn este 20 órától lesz a közösségi teremben.

3. A Szentlélek imaközösség 2015. szeptember 15-én, kedden 19:30-tól tartja az őszi első összejövetelét.

4. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: szeptember 15. kedd, 20:30.

5. Az ifjúsági hittan szeptember 18-án, pénteken 20 órától kezdődik.

6. A megszentelt élet éve egyik legkiemelkedőbb eseménye szept. 18 – 19-én a Szerzetesek Tere program. Bővebb információ: www.szerzetesektere.hu

7. A katolikus Emmánuel Közösség egyedülálló szülők számára kurzust szervez. Bővebb információ: www.emmanuel.hu

8. Kérem, hogy akik még nem rendezték idén az Egyházközségi Hozzájárulásukat, azok azt irodában vagy az azt szedő néniknél vagy sárga csekken tudják befizetni. Szeretnénk a régi plébániánkat és a kápolnánkat felújítani.

9. Jótékonysági adománygyűjtés: A Szent István Kórus és az Ökumenikus Szeretetszolgálat közös szervezésében minden második héten vasárnap 8:30-10:30 órakor a Szent István Templomban. Kárpátalján a beregszászi járásban élő, rászoruló családok számára tüzelő-támogatás gyűjtésére, biztosítására.

Az ünnepi koncert és az országos gyűjtés: 2015. szept. 30. 19:00 óra

Százhalombatta, Szent István Templom.

10.Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a vásáron a Szent István Templom rajzával díszített pólókat lehet vásárolni. Ára: különböző színű, méretű gyerek: 1000 Ft/db, felnőtt: 1500 Ft/db. Kérjük a kedves híveket, hogy a vásárlás alkalmából a póló árán felül csekély pénzadománnyal járuljanak hozzá a kárpátaljai gyűjtéshez! Szent István Kórus

Karitász:

A Katolikus Karitász megalapítása óta a társadalom peremén élők számára igyekszik segítséget nyújtani, legfőbb feladata éppen ezért a személyre, illetve családra szabott általános krízisgondozás.

Amennyiben egyetért a Karitász missziójával, és szeretne csatlakozni a Százhalombattai Karitász munkájához, kérem jelezze szándékát a plébánia irodájában Eperjesiné Mónikánál, vagy e-mailben: battaplebania@freemail.hu címen. Minden régi és új tagot szeretettel várunk.

Kuti Zsolt karitász vezető

Illéssy Mátyás plébános

Hittanos hirdetések

1. A hitoktatás rendje a hittanos hirdető táblán olvasható.

2. Szülők számára felhívás

Kérjük a kedves szülőket és hozzátartozókat és a plébániai közösségünk minden tagját, hogy szeretettel és ugyanakkor nyomatékosan hívják föl minden szülő illetve gyermek, fiatal figyelmét a hitoktatás lehetőségére illetve fontosságára, hogy mind több gyermeket és fiatalt megismerje Jézus Krisztust és a hit által örök életük legyen.

3. Kedves Gyerekek! Az idei évben is meghirdetjük a hittanversenyt, melyről bővebb információkat a hittanos hirdetőtáblán találhattok, illetve a szórólapokon! Jó gyűjtögetést kívánunk!

4. Kedves Szülők! Egyházközségünkben, ebben a tanévben is lehetőségük nyílik a gyermekeknek arra, hogy első szentáldozáshoz járuljanak. Az elsőáldozásról szóló információs- és jelentkezési lapot megtalálhatják a hittanos hirdetőtáblán és a honlapon! Elsőáldozás időpontja: 2016. május 8. Jelentkezési határidő: 2015. október 5.

5. Kedves Gyerekek! Az idei évben a szentmisenaplókat, a szeptemberi misék végén lehet átvenni. Egy gyermeknek csak egy naplója lehet, ebben kell a pecséteket gyűjteni, és igazolni a részvételt. Pecsétet utólag nem tudunk adni!

7. Kedves Szülők! Az elmúlt két évben sokan örültek a színező saroknak, melynek az volt a célja, hogy a kicsi gyermekek csöndben elfoglalják magukat, így a szüleik részt tudtak venni a szentmiséken. Egy ideig nagyon jól működött, de sajnos idén tavasszal sokszor tapasztaltuk, hogy nagy volt a rendetlenség és a hangoskodás a “színező sarok” körül, ezért megszüntettük azt. Sok visszajelzést kaptunk, hogy mennyire hiányzik a gyermekeknek, ezért egy utolsó kísérletet teszünk, ehhez azonban az Önök közreműködése is szükséges. Kihelyezünk egy táblázatot, amelyre kérjük Önöket, hogy írják fel magukat, ha vállalják, hogy a szentmisék alatt felügyelik a gyermekeket, a szentmisék végén pedig vállalják, hogy rendet raknak. Ha lesznek vállalkozók, és működik a rendszer, akkor újra lesz lehetőség a színezésre. Amennyiben tudnak vállalni egy-egy vasárnapot, kérjük (olvashatóan) írják be a nevüket, a vállalt vasárnaphoz.

Hirdetjük a kedves Testvéreknek, különösen az Ifjúságnak, és az idén bérmálkozóknak! 2015. szeptember 25.-én, pénteken, egyházmegyei ifjúsági zarándoklat lesz. Ez a zarándoklat kétnapos lesz. Bővebb információ az egyházmegye honlapján.

“Gabriell Könnye” Temetkezési Kft

Plébániánk a Szerződést kötött két évvel ezelőtt a “Gabriell Könnye” Temetkezési Kft-vel. Irodájuk a Vörösmarty úton lévő Nagyboldogasszony kápolnánkban működik. A bérleti díj számunkra komoly bevételi forrás, másrészt, ami nagyon fontos, hogy szakszerű, keresztény és korrekt módon folyik az ügyintézés és a temetés-szertartásának lebonyolítása. A cég 10% kedvezményt ad azoknak a temettetőknek, akik az Egyházközségi hozzájárulásukat tudják igazolni a befizetéskor kapott számla alapján. A velük való további együttműködés reményében kérem, hogy ajánlják a Kedves Testvérek a céget környezetükben.