December 14. hétfő: Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító

06:00: Szent István Templom

December 15. kedd: Köznap

06:00: Szent István Templom

Dec. 16. szerda: Köznap

06:00: +Tasi Istvánért Szent István Templom

08:00: Szent László Plébániatemplom

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat és a Mária Légió tagjainak összejövetele Hittanterem

December 17. csütörtök: Köznap

06:00: BarátokértSzent István Templom

December 18. péntek: Köznap

06:00: Szent István Templom

08:00: Szent László Plébániatemplom

December 19. szombat: Köznap

16:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: +Udvardi Mártáért Nagyboldogasszony Kápolna

December 20. Vasárnap: Advent IV. vasárnapja

09:00: Karácsonyi Jótékonysági koncert

+Dobi Sándorért és +Dobi Sándornéért és +Testvérekért Sz. István T.

11:00: Szt. László Plébániatemplom

18:00: +Mülhauser MihályértSzent István Templom

Kedves Testvérek! Adventi időszakban hétköznapokon reggel 6 órakor tartunk rorate szentmisét. Ebben az időszakban (hétfőtől péntekig) este NEM lesz szentmise a Szent István Templomban.

Adventi időszakban szombatonként reggel 8 órakor NEM tartunk szentmisét a Szent István Templomban! Az esti szentmiséket a Nagyboldogasszony Kápolnában tartjuk.

Kedves Testvérek! A csütörtöki szentségimádás az adventi időszakban szünetel.

Advent: Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozás ideje.

A régi Képmás magazin 100 Ft-ért vásárolható, ezzel a rászorulókat támogatják.

Imaapostolság szándékai december hónapra:

Egyetemes: Hogy mindannyian megtapasztalhassuk Isten irgalmát, aki nem szűnik megbocsátani nekünk.

Evangelizációs: Hogy a családok, és különösképpen azok, akik szenvednek, Jézus születésében a remény biztos jelére találjanak.

December 8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén, megkezdődött az Irgalmasság Éve, a rendkívüli szentév, melyet Ferenc pápa hirdetett meg, és 2016. november 20-áig, Krisztus Király Vasárnapjáig tart.

Gyakoroljuk tettekkel az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit!

Országszerte és a külhonban is megnyílnak a szent kapuk jövő héten

Az irgalmasság rendkívüli szentévének kezdetén a magyarországi és külhoni egyházmegyék kijelölt templomaiban is sor kerül a szentévi kapuk ünnepélyes megnyitására. A szent kapuk megnyitásának időpontjait Egyházmegyék szerint a www.magyarkurir.hu oldalon találják.

Székesfehérvári Egyházmegye:
Székesfehérváron december 13-án, vasárnap 10.30-kor kerül sor a szentévi kapu megnyitására a Szent Imre-templomban. Spányi Antal megyéspüspök vezetésével a szent kapun való áthaladás és az Irgalmasság keresztjének elhelyezése után a székesegyházban folyatódik az ünnep szentmisével.

December 20-án a Jótékonysági Koncert után szeretnénk megvendégelni a Nevetlenfalui Művészeti Iskola tanárait, diákjait és a fellépő művészeket. Kérem a Kedves Testvéreket, aki tud süteménnyel, üdítővel járuljon hozzá a szeretetvendégséghez.

Karácsonyi Jótékonysági Koncert

a Nevetlenfalui Művészeti Iskola javára 2015. dec. 20-án a 9 órai szentmisével egybekötve a Szent István Templomban

Fellépnek:

A Nevetlenfalui Művészeti Iskola tanárai és diákjai

Pallagi Teréz (mezzoszoprán

Földesi Gergely (tenor)

Sára Norbert

A műsoron elhangzanak:

J.A.Bach, G.F.Händel, J.F.Wade, G.Giordani, F.Schubert, C.Franck, Farkas F., Bárdos L., D.Philips Leitch művei.

Az eseményre a belépés díjtalan, adományoka elfogadunk.

Az eddig befolyt valamint az ekkor befolyó adományokat ekkor adjuk át a 18 fős nevetlenfalui delegációnak.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Felnőtt hittant hétfőnként este 19 órától tartunk a közösségi teremben.

2. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

3. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: december 22. kedd, 20:30.

4. A Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat és a Mária Légió tagjait szerdánként 16:30 órára várom a hittan terembe.

5. Kérem, hogy akik még nem rendezték idén az Egyházközségi Hozzájárulásukat, azok azt irodában vagy az azt szedő néniknél vagy sárga csekken tegyék meg.

6. Székesfehérváron a Püspöki Palota kertjében november 28-án de. 10 órakor nyílt meg a hagyományos „Adventi udvar”. Nyitva tartás: szombat, vasárnap 10-19 óráig, december 14-22 között hétköznapokon is nyitva lesz 13 – 19 óra között.

Hittanos hirdetések

1. 8. osztályos hittan szerdánként 16 – 17:30-ig van a hittan teremben.

2. A hitoktatás rendje a hittanos hirdető táblán olvasható.

3. Kedves Gyerekek! Az idei évben is meghirdetjük a hittanversenyt, melyről bővebb információkat a hittanos hirdetőtáblán találhattok, illetve a szórólapokon! Jó gyűjtögetést kívánunk!

4. Kedves Szülők! Egyházközségünkben, ebben a tanévben is lehetőségük nyílik a gyermekeknek arra, hogy első szentáldozáshoz járuljanak. Az elsőáldozásról szóló információs- és jelentkezési lapot megtalálhatják a hittanos hirdetőtáblán és a honlapon! Elsőáldozás időpontja: 2016. május 8.

5. Kedves Gyerekek! A szentmisenaplókat vegyék át mielőbb, aki még nem tette meg. Egy gyermeknek csak egy naplója lehet, ebben kell a pecséteket gyűjteni, és igazolni a részvételt. Pecsétet utólag nem tudunk adni!

6. Kedves Szülők! Az elmúlt két évben sokan örültek a színező saroknak, melynek az volt a célja, hogy a kicsi gyermekek csöndben elfoglalják magukat, így a szüleik részt tudtak venni a szentmiséken. Kihelyezünk egy táblázatot, amelyre iratkozzanak fel, ha vállalják, hogy a szentmisék alatt felügyelik a gyermekeket, a szentmisék végén pedig vállalják, hogy rendet raknak. Ha lesznek vállalkozók, és működik a rendszer, akkor újra lesz lehetőség a színezésre. Amennyiben tudnak vállalni egy-egy vasárnapot, kérjük (olvashatóan) írják be a nevüket a vállalt vasárnaphoz.

A Szent István Kórus és a Musica Divina Egyesület Adventi vásárt tart.

A vásárok időpontja: dec. 13., 20. vasárnap reggeli mise előtt/után,

dec. 24. 15:30 óra Pásztorjáték előtt

A vásáron kapható ajándéktárgyakat, mézeskalácsokat az egyesület, a kórus és az egyházközség tagjai készítették. A kerámiák Bércesi Ilona keramikus művész, a gyapjú és filc angyalkák Keleti Anikó festőművész munkái.

A vásáron befolyt összeget a Szent István Kórus használatában lévő digitális zongora pedálrendszerének javíttatására fordítjuk.

A kézműves ajándékokat kedvező áron vásárolhatók: mézeskalács, karácsonyfa díszek, kegytárgyak, rongybabák, levendulazsákocskák, horgolt-, toboz-, kerámia-, gyapjú-, filc angyalkák, ikonok, festett kerámiák

Köszönjük, ha vásárlásával hozzá járul a hangszer javítási költségéhez, ezzel lehetővé teszi a hangszer újbóli használatát.

Strauszné Könözsi Vera, a kórus karnagya

cserkesz_betl