November 23. hétfő: Szent I. Kelemen pápa és vértanú, Szent Kolumbán apát

18:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

November 24. kedd: Szent Dung-Lac András áldozópap és társai vietnami vértanúk

18:00: Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

November 25. szerda: Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú

08:00: Szent László Plébániatemplom

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat és a Mária Légió tagjainak összejövetele Hittanterem

18:00: Élő Kocsis Imrénéért és +Családtagokért Sz István Templom

November 26. csütörtök: Köznap

12:00: Királyi Péter Pál temetése

15:00-18:00: Szentségimádás Szent István Templom

18:00: Párizsi terror + áldozataiértSzent István Templom

18:30-19:00: Szentségimádás

November 27. péntek: Köznap

08:00: Liturgia szentáldozássalSzent László Plébániatemplom

18:00: +Palotár Józsefért és +Palotár Józsefnéért

Szent István Templom

November 28. szombat: Szűz Mária szombatja

08:00: Szent István Templom

16:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: Nagyboldogasszony Kápolna

November 29. Vasárnap: Advent I. vasárnapja

09:00: Noé Bárkája Zenekar

+Tomor és Varga szülőkért Szent István Templom

10:00: Rapai Rudolf keresztelője

11:00: Szt. László Plébániatemplom

17:00: Szent István Templom

18:30: Adventi Koncert Szent István Templom

November 29-én vasárnap az esti szentmise 17 órakor kezdődik!

Imaapostolság szándékai november hónapra:

Egyetemes: Hogy meg tudjunk nyílni a személyes találkozásra és a párbeszédre mindenkivel, azokkal is, akiknek a miénktől eltérő a meggyőződése.

Evangelizációs: Hogy az Egyház pásztorai odaadóan szeretve a saját nyájukat képesek legyenek őket útjukon kísérni és reményüket ébren tartani.

A szombat esti szentmiséket a Nagyboldogasszony Kápolnában tartjuk.

A jövő vasárnap Advent I. vasárnapja. Adventi időszakban hétköznapokon reggel 6 órakor tartunk rorate szentmisét. Ebben az időszakban este NEM lesz szentmise a Szent István Templomban.

Nagyon sok üres misehely van. Kérem a Kedves Híveket imádkozzunk a családok megtéréséért, ifjúságunkért, betegeinkért.

Szeretnénk Egyházközségünk liturgikus tárgyait felújítani. A Kápolnába szeretnénk kettő darab miseruhát vásárolni, és a kelyheinket felújíttatni. Adományaikat az irodában leadhatják.

Decemberi Élő Kenyér megérkezett.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Felnőtt hittant hétfőnként este 19 órától tartunk a közösségi teremben. Idén erkölcstant tanulunk az első félévben.

2. A KÉSZ Százhalombattai Csoportja Páskándi Géza estet szervez 2015. november 24-én 18 órától a Hamvas Béla könyvtárba. Előadó: Hegedűs Imre János irodalomtörténész.

3. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

4. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: november 24. kedd, 20:30.

5. A Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat és a Mária Légió tagjait szerdánként 16:30 órára várom a hittan terembe.

6. A szentségimádást Péntekenként délután 3 órától tartjuk.

7. Felnőtt, 18 éven felüli ifjúsági hittan péntekenként 19 órától kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk. Helyszín: hittanterem.

8. Kérem, hogy akik még nem rendezték idén az Egyházközségi Hozzájárulásukat, azok azt irodában vagy az azt szedő néniknél vagy sárga csekken tegyék meg.

9. Plébániánk kispapja Győri Balázs István második évét kezdte meg a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, egyben a Központi Papnevelő Intézetben (www.kpi.hu) a székesfehérvári egyházmegye másodéves kispapja. A reverendába való beöltözése 2015. október 28-án történt meg, a Szeminárium kápolnájában. Kérem a kedves Híveket, hogy imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért, és kérem továbbá, hogy a templomban erre a célra kijelölt perselybe elhelyezett adományokkal támogassák őt. Köszönjük.

10. Székesfehérváron a Püspöki Palota kertjében november 28-án de. 10 órakor nyílik meg a hagyományos „Adventi udvar”. Nyitva tartás: szombat, vasárnap 10-19 óráig, december 14-22 között hétköznapokon is nyitva lesz 13 – 19 óra között.

Hittanos hirdetések

1. Hamarosan ismét itt lesz Karácsony ünnepe, amit mindannyian nagyon várunk, de addig még sok-sok dolgunk van. Ahhoz, hogy szebbé, meghittebbé varázsoljuk, a tavalyi évhez hasonlóan, hívunk és várunk benneteket szereplőnek a pásztorjátékban! Jelentkezni lehet: 2015. 11. 18-ig, a hitoktatóknál, valamint a batta.hittan@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várunk mindenkit!

2. Szeretettel hívunk és várunk benneteket, az adventi lelki-és kézműves napra, ahol a tavalyi évhez hasonlóan, a lelki készület mellett, sok-sok adventi és karácsonyi díszt fogunk készíteni, amit a másnapi vásáron árusítunk. A befolyt összegből pedig a pásztorjáték kellékeit fedezzük. Gyertek el, készüljünk együtt a karácsonyra! Helyszín: Szent István templom; Időpont: 2015. 11. 28. 9:00-16:00

3. 8. osztályos hittan szerdánként 16 – 17:30-ig van a hittan teremben.

4. A hitoktatás rendje a hittanos hirdető táblán olvasható.

5. Kérjük a kedves szülőket és hozzátartozókat és a plébániai közösségünk minden tagját, hogy szeretettel és ugyanakkor nyomatékosan hívják föl minden szülő illetve gyermek, fiatal figyelmét a hitoktatás lehetőségére illetve fontosságára, hogy mind több gyermeket és fiatalt megismerje Jézus Krisztust és a hit által örök életük legyen.

6. Kedves Gyerekek! Az idei évben is meghirdetjük a hittanversenyt, melyről bővebb információkat a hittanos hirdetőtáblán találhattok, illetve a szórólapokon! Jó gyűjtögetést kívánunk!

7. Kedves Szülők! Egyházközségünkben, ebben a tanévben is lehetőségük nyílik a gyermekeknek arra, hogy első szentáldozáshoz járuljanak. Az elsőáldozásról szóló információs- és jelentkezési lapot megtalálhatják a hittanos hirdetőtáblán és a honlapon! Elsőáldozás időpontja: 2016. május 8.

8. Kedves Gyerekek! A szentmisenaplókat vegyék át mielőbb, aki még nem tette meg. Egy gyermeknek csak egy naplója lehet, ebben kell a pecséteket gyűjteni, és igazolni a részvételt. Pecsétet utólag nem tudunk adni!

9. Kedves Szülők! Az elmúlt két évben sokan örültek a színező saroknak, melynek az volt a célja, hogy a kicsi gyermekek csöndben elfoglalják magukat, így a szüleik részt tudtak venni a szentmiséken. Kihelyezünk egy táblázatot, amelyre iratkozzanak fel, ha vállalják, hogy a szentmisék alatt felügyelik a gyermekeket, a szentmisék végén pedig vállalják, hogy rendet raknak. Ha lesznek vállalkozók, és működik a rendszer, akkor újra lesz lehetőség a színezésre. Amennyiben tudnak vállalni egy-egy vasárnapot, kérjük (olvashatóan) írják be a nevüket a vállalt vasárnaphoz.

10. Jövő vasárnap, a szentmise előtt és után adventi vásárt tartunk a kézműves lelkinapon készült dísztárgyakból. A befolyó összeget a pásztorjáték kellékeire, valmint a következő kézműves foglalkozásra fordítjuk.

“Gabriell Könnye” Temetkezési Kft

Plébániánk a Szerződést kötött két évvel ezelőtt a “Gabriell Könnye” Temetkezési Kft-vel. Irodájuk a Vörösmarty úton lévő Nagyboldogasszony kápolnánkban működik. A bérleti díj számunkra komoly bevételi forrás, másrészt, ami nagyon fontos, hogy szakszerű, keresztény és korrekt módon folyik az ügyintézés és a temetés-szertartásának lebonyolítása. A cég 10% kedvezményt ad azoknak a temettetőknek, akik az Egyházközségi hozzájárulásukat tudják igazolni a befizetéskor kapott számla alapján. A velük való további együttműködés reményében kérem, hogy ajánlják a Kedves Testvérek a céget környezetükben.