November 30. hétfő: Szent András Apostol

06:00: Szent István Templom

December 1. kedd: Köznap

06:00: Szent István Templom

December 2. szerda: Köznap

06:00: +SzülőkértSzent István Templom

08:00: Szent László Plébániatemplom

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat és a Mária Légió tagjainak összejövetele Hittanterem

Dec. 3. csütörtök: Xavéri Szent Ferenc áldozópap, Elsőcsütörtök

06:00: Szent István Templom

December 4. péntek: Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító, Elsőpéntek

06:00:A Rózsafűzértársulat élő és +TagjaiértSzent István Templom

08:00: Szent László Plébániatemplom

December 5. szombat: Köznap

14:00: Bedegi József és Zbiskó Éva Anna esküvője Sz. István Templom

16:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: Nagyboldogasszony Kápolna

December 6. Vasárnap: Advent II. vasárnapja

09:00: Szent István Kórus, Scola

+Szülőkért és +Nagyszülőkért Szent István Templom

11:00: Szt. László Plébániatemplom

18:00: Élő Süki Flóra Ágnesért és élő és +Családtagokért

Szent István Templom

 

Kedves Testvérek! Adventi időszakban hétköznapokon reggel 6 órakor tartunk rorate szentmisét. Ebben az időszakban (hétfőtől péntekig) este NEM lesz szentmise a Szent István Templomban.

Adventi időszakban szombatonként reggel 8 órakor NEM tartunk szentmisét a Szent István Templomban! Az esti szentmiséket a Nagyboldogasszony Kápolnában tartjuk.

Kedves Testvérek! A csütörtöki szentségimádás az adventi időszakban szünetel.

Imaapostolság szándékai december hónapra:

Egyetemes: Hogy mindannyian megtapasztalhassuk Isten irgalmát, aki nem szűnik megbocsátani nekünk.

Evangelizációs: Hogy a családok, és különösképpen azok, akik szenvednek, Jézus születésében a remény biztos jelére találjanak.

Advent: Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozás ideje.

Advent 1. vasárnapjával megkezdődik az új liturgikus egyházi év, az ún. “C” év. Ebben az egyházi évben többnyire Szent Lukács Evangéliumából vannak az evangéliumi részek.

December 8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén, megkezdődik az Irgalmasság Éve, a rendkívüli szentév, melyet Ferenc pápa hirdetett meg, és 2016. november 20-áig, Krisztus Király Vasárnapjáig tart.

Gyakoroljuk tettekkel az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit!

Hétfőn a felnőtt hittan ELMARAD!

Szeretnénk Egyházközségünk liturgikus tárgyait felújítani. A Kápolnába szeretnénk kettő darab miseruhát vásárolni, és a kelyheinket felújíttatni. Adományaikat az irodában leadhatják.

Decemberi Élő Kenyér és Adoremus megérkezett.

A Képmás magazin vásárlásával a rászorulókat támogatják.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Felnőtt hittant hétfőnként este 19 órától tartunk a közösségi teremben.

2. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

3. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: december 8. kedd, 20:30.

4. A Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat és a Mária Légió tagjait szerdánként 16:30 órára várom a hittan terembe.

5. Kérem, hogy akik még nem rendezték idén az Egyházközségi Hozzájárulásukat, azok azt irodában vagy az azt szedő néniknél vagy sárga csekken tegyék meg.

6. 7. Székesfehérváron a Püspöki Palota kertjében november 28-án de. 10 órakor nyílt meg a hagyományos „Adventi udvar”. Nyitva tartás: szombat, vasárnap 10-19 óráig, december 14-22 között hétköznapokon is nyitva lesz 13 – 19 óra között.

Hittanos hirdetések

1. 8. osztályos hittan szerdánként 16 – 17:30-ig van a hittan teremben.

2. A hitoktatás rendje a hittanos hirdető táblán olvasható.

3. Kedves Gyerekek! Az idei évben is meghirdetjük a hittanversenyt, melyről bővebb információkat a hittanos hirdetőtáblán találhattok, illetve a szórólapokon! Jó gyűjtögetést kívánunk!

4. Kedves Szülők! Egyházközségünkben, ebben a tanévben is lehetőségük nyílik a gyermekeknek arra, hogy első szentáldozáshoz járuljanak. Az elsőáldozásról szóló információs- és jelentkezési lapot megtalálhatják a hittanos hirdetőtáblán és a honlapon! Elsőáldozás időpontja: 2016. május 8.

5. Kedves Gyerekek! A szentmisenaplókat vegyék át mielőbb, aki még nem tette meg. Egy gyermeknek csak egy naplója lehet, ebben kell a pecséteket gyűjteni, és igazolni a részvételt. Pecsétet utólag nem tudunk adni!

6. Kedves Szülők! Az elmúlt két évben sokan örültek a színező saroknak, melynek az volt a célja, hogy a kicsi gyermekek csöndben elfoglalják magukat, így a szüleik részt tudtak venni a szentmiséken. Kihelyezünk egy táblázatot, amelyre iratkozzanak fel, ha vállalják, hogy a szentmisék alatt felügyelik a gyermekeket, a szentmisék végén pedig vállalják, hogy rendet raknak. Ha lesznek vállalkozók, és működik a rendszer, akkor újra lesz lehetőség a színezésre. Amennyiben tudnak vállalni egy-egy vasárnapot, kérjük (olvashatóan) írják be a nevüket a vállalt vasárnaphoz.

A Szent István Kórus és a Musica Divina Egyesület Adventi vásárt tart.

A vásárok időpontja: dec. 13., 20. vasárnap reggeli mise előtt/után,

dec. 24. 15:30 óra, a Pásztorjáték előtt

A vásáron kapható ajándéktárgyakat, mézeskalácsokat az egyesület, a kórus és az egyházközség tagjai készítették. A kerámiák Bércesi Ilona keramikus művész, a gyapjú és filc angyalkák Keleti Anikó festőművész munkái.

A vásáron befolyt összeget a Szent István Kórus használatában lévő digitális zongora pedálrendszerének javíttatására fordítjuk.

A kézműves ajándékokat kedvező áron vásárolhatók: mézeskalács, karácsonyfa díszek, kegytárgyak, rongybabák, levendulazsákocskák, horgolt-, toboz-, kerámia-, gyapjú-, filc angyalkák, ikonok, festett kerámiák

Köszönjük, ha vásárlásával hozzá járul a hangszer javítási költségéhez, ezzel lehetővé teszi a hangszer újbóli használatát.

Strauszné Könözsi Vera, a kórus karnagya

“Gabriell Könnye” Temetkezési Kft

Plébániánk a Szerződést kötött két évvel ezelőtt a “Gabriell Könnye” Temetkezési Kft-vel. Irodájuk a Vörösmarty úton lévő Nagyboldogasszony kápolnánkban működik. A bérleti díj számunkra komoly bevételi forrás, másrészt, ami nagyon fontos, hogy szakszerű, keresztény és korrekt módon folyik az ügyintézés és a temetés-szertartásának lebonyolítása. A cég 10% kedvezményt ad azoknak a temettetőknek, akik az Egyházközségi hozzájárulásukat tudják igazolni a befizetéskor kapott számla alapján. A velük való további együttműködés reményében kérem, hogy ajánlják a Kedves Testvérek a céget környezetükben.

cserkesz_betl