November 9. hétfő: A Lateráni Bazilika felszentelése

08:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

November 10. kedd: Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító

18:00: Jankó és Tima család +tagjaiértSzent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhítat) Szent István Templom

November 11. szerda: Tours-i Szent Márton püspök

08:00: Szent László Plébániatemplom

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat és a Mária Légió tagjainak összejövetele Hittanterem

18:00: Szent István Templom

November 12. csütörtök: Szent Jozafát püspök és vértanú

15:00-18:00: Szentségimádás Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

18:30-19:00: Szentségimádás

November 13. péntek: Magyar Szentek és Boldogok

08:00: Szent László Plébániatemplom

18:00: Szent István Templom

November 14. szombat: Szűz Mária szombatja

08:00: Szent István Templom

16:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: +Édesapáért és +Édesanyáért Nagyboldogasszony Kápolna

November 15. Vasárnap: Évközi 33. vasárnap

09:00: Noé Bárkája zenekar

+Csizy Barnabásért és +Szüleiért és Testvéreiért

Szent István Templom

10:00: Strausz Patrik keresztelője

11:00: +Süki Jánosnéért

+Tamás Imréért Szt. László Plébániatemplom

18:00: +Szülőkért és +Testvérért Szent István Templom

Imaapostolság szándékai november hónapra:

Egyetemes: Hogy meg tudjunk nyílni a személyes találkozásra és a párbeszédre mindenkivel, azokkal is, akiknek a miénktől eltérő a meggyőződése.

Evangelizációs: Hogy az Egyház pásztorai odaadóan szeretve a saját nyájukat képesek legyenek őket útjukon kísérni és reményüket ébren tartani.

A szombat esti szentmiséket a Nagyboldogasszony Kápolnában tartjuk.

Szeretnénk Egyházközségünk liturgikus tárgyait felújítani. A Kápolnába szeretnénk kettő darab miseruhát vásárolni, és a kelyheinket felújíttatni. Adományaikat az irodában leadhatják.

Novemberi Adoremus és Élő Kenyér megérkezett.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Felnőtt hittant hétfőnként este 19 órától tartunk a közösségi teremben. Idén erkölcstant tanulunk az első félévben.

2. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

3. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: november 10. kedd, 20:30.

4. A Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat és a Mária Légió tagjait szerdánként 17 órára várom a hittan terembe.

5. A szentségimádást csütörtökönként délután 3 órától tartjuk.

6. Felnőtt, 18 éven felüli ifjúsági hittan péntekenként 19 órától kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk. Helyszín: hittanterem.

7. A Szent László Király Cserkészcsapat november 15-én a 9 órai szentmise után sütemény vásárt tart a Szent István Templomban.

8. November 15-én, vasárnap a 9-es és 11 órai szentmise után az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium tanára Damján Atya és diákjai röviden szeretnék bemutatni az iskolájukat. Nyílt napot 2015. november 21-én és december 5-én 9 órától tartanak Esztergomban. További információ: www.frankaegom.hu

7. Kérem, hogy akik még nem rendezték idén az Egyházközségi Hozzájárulásukat, azok azt irodában vagy az azt szedő néniknél vagy sárga csekken tegyék meg.

8. Plébániánk kispapja Győri Balázs István második évét kezdte meg a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, egyben a Központi Papnevelő Intézetben (www.kpi.hu) a székesfehérvári egyházmegye másodéves kispapja. A reverendába való beöltözése 2015. október 28-án történt meg, a Szeminárium kápolnájában. A házirendjüknek megfelelően, zárt körben. Vele együtt, más egyházmegyékből is, 7-en öltöztek be. Kérem a kedves Híveket, hogy imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért, és kérem továbbá, hogy a templomban erre a célra kijelölt perselybe elhelyezett adományokkal támogassák őt. Köszönjük.

Hittanos hirdetések

1. Hamarosan ismét itt lesz Karácsony ünnepe, amit mindannyian nagyon várunk, de addig még sok-sok dolgunk van. Ahhoz, hogy szebbé, meghittebbé varázsoljuk, a tavalyi évhez hasonlóan, hívunk és várunk benneteket szereplőnek a pásztorjátékban! Jelentkezni lehet: 2015. 11. 18-ig, a hitoktatóknál, valamint a batta.hittan@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várunk mindenkit!

2. Szeretettel hívunk és várunk benneteket, az adventi lelki-és kézműves napra, ahol a tavalyi évhez hasonlóan, a lelki készület mellett, sok-sok adventi és karácsonyi díszt fogunk készíteni, amit a másnapi vásáron árusítunk. A befolyt összegből pedig a pásztorjáték kellékeit fedezzük. Gyertek el, készüljünk együtt a karácsonyra! Helyszín: Szent István templom; Időpont: 2015. 11. 28. 9:00-16:00

3. 8. osztályos hittan szerdánként 16 – 17:30-ig van a hittan teremben.

4. A hitoktatás rendje a hittanos hirdető táblán olvasható.

5. Kérjük a kedves szülőket és hozzátartozókat és a plébániai közösségünk minden tagját, hogy szeretettel és ugyanakkor nyomatékosan hívják föl minden szülő illetve gyermek, fiatal figyelmét a hitoktatás lehetőségére illetve fontosságára, hogy mind több gyermeket és fiatalt megismerje Jézus Krisztust és a hit által örök életük legyen.

6. Kedves Gyerekek! Az idei évben is meghirdetjük a hittanversenyt, melyről bővebb információkat a hittanos hirdetőtáblán találhattok, illetve a szórólapokon! Jó gyűjtögetést kívánunk!

7. Kedves Szülők! Egyházközségünkben, ebben a tanévben is lehetőségük nyílik a gyermekeknek arra, hogy első szentáldozáshoz járuljanak. Az elsőáldozásról szóló információs- és jelentkezési lapot megtalálhatják a hittanos hirdetőtáblán és a honlapon! Elsőáldozás időpontja: 2016. május 8.

8. Kedves Gyerekek! A szentmisenaplókat vegyék át mielőbb, aki még nem tette meg. Egy gyermeknek csak egy naplója lehet, ebben kell a pecséteket gyűjteni, és igazolni a részvételt. Pecsétet utólag nem tudunk adni!

9. Kedves Szülők! Az elmúlt két évben sokan örültek a színező saroknak, melynek az volt a célja, hogy a kicsi gyermekek csöndben elfoglalják magukat, így a szüleik részt tudtak venni a szentmiséken. Kihelyezünk egy táblázatot, amelyre iratkozzanak fel, ha vállalják, hogy a szentmisék alatt felügyelik a gyermekeket, a szentmisék végén pedig vállalják, hogy rendet raknak. Ha lesznek vállalkozók, és működik a rendszer, akkor újra lesz lehetőség a színezésre. Amennyiben tudnak vállalni egy-egy vasárnapot, kérjük (olvashatóan) írják be a nevüket a vállalt vasárnaphoz.

“Gabriell Könnye” Temetkezési Kft

Plébániánk a Szerződést kötött két évvel ezelőtt a “Gabriell Könnye” Temetkezési Kft-vel. Irodájuk a Vörösmarty úton lévő Nagyboldogasszony kápolnánkban működik. A bérleti díj számunkra komoly bevételi forrás, másrészt, ami nagyon fontos, hogy szakszerű, keresztény és korrekt módon folyik az ügyintézés és a temetés-szertartásának lebonyolítása. A cég 10% kedvezményt ad azoknak a temettetőknek, akik az Egyházközségi hozzájárulásukat tudják igazolni a befizetéskor kapott számla alapján. A velük való további együttműködés reményében kérem, hogy ajánlják a Kedves Testvérek a céget környezetükben.