Október 26. hétfő: Köznap

17:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

Október 27. kedd: Köznap

17:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Október 28. szerda: Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

07:30: Októberi rózsafüzér imádság Szent László Plébániatemplom

08:00: Szent László Plébániatemplom

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat és a Mária Légió tagjainak összejövetele Hittanterem

18:00: Szent István Templom

Október 29. csütörtök: Köznap

14:00: gyászmise Szent László Plébániatemplom

15:00: Kimmel Alajos temetése

15:00-18:00: Szentségimádás Szent István Templom

17:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: +Praznovszky Gyula IstvánértSzent István Templom

18:30-19:00: Szentségimádás

Október 30. péntek: Köznap

07:30: Októberi rózsafüzér imádság Szent László Plébániatemplom

08:00: Szent László Plébániatemplom

13:00: Menyhárt László Györgyné temetése

17:00: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Az ’56-od forradalmárok emlékére Szent István Templom

Okt. 31. sz.: Bold Romzsa Tódor püspök és vért., Szűz Mária szombatja

08:00: Szent István Templom

17:30: Októberi rózsafüzér imádság Nagyboldogasszony Kápolna

18:00: Nagyboldogasszony Kápolna

November 1. Vasárnap: Évközi 31. vasárnap, Mindenszentek

09:00: Noé Bárkája Zenekar

+Lenkei Ernőért Szent István Templom

10:00: Imádság halottainkért a temetői keresztnél, új síremlékek

megáldása Temető

11:00: Szt. László Plébániatemplom

18:00: Szent István Templom

 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1 – 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Imaapostolság szándékai október hónapra:

Egyetemes: Hogy gyarapodjanak a képzés és a munka lehetőségei a fiatalok számára.

Evangelizációs: Hogy a hitoktatók hiteles tanúságevői legyenek annak a hitnek, amelyet hirdetnek.

Október 17-től a szombat esti szentmiséket a Nagyboldogasszony Kápolnában tartjuk.

Szeretnénk Egyházközségünk liturgikus tárgyait felújítani. A Kápolnába szeretnénk kettő darab miseruhát vásárolni, és a kelyheinket felújíttatni. Adományaikat az irodában leadhatják.

Novemberi Adoremus és Élő Kenyér megérkezett.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Október hónapban minden nap az esti Szentmisék előtt egy órával kezdődően Rózsafüzér ájtatosságot tartunk a Szent István Templomban. A Szent László Plébániatemplomban Imádkozzunk Nagyasszonyunkkal együtt Hazánkért és a világért!

2. Felnőtt hittant hétfőnként este 19 órától tartunk a közösségi teremben. Idén erkölcstant tanulunk az első félévben.

3. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

4. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: október 27. kedd, 20:30.

5. A Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat és a Mária Légió tagjait szerdánként 17 órára várom a hittan terembe.

6. Szeptembertől szentségimádást csütörtökönként délután 3 órától tartunk.

7. A KÉSZ Százhalombattai Csoportja 2015. november 4-én, Nemzeti Gyásznapunkon, 19 órától megemlékezést tart a Szent István téren lévő kopjafánál.

8. Kérem, hogy akik még nem rendezték idén az Egyházközségi Hozzájárulásukat, azok azt irodában vagy az azt szedő néniknél vagy sárga csekken, 2015. november 1-én a 9 órai szentmise előtt és után a Templomban Németh Andrásnál tudják befizetni.

9. Plébániánk kispapja Győri Balázs István második évét kezdte meg a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, illetve másodéves székesfehérvári egyházmegyés kispap. Kérem, hogy a templomban erre a célra kijelölt perselybe elhelyezett adományokkal támogassák őt. Köszönjük.

Karitász:

1. Karitász szervezetünk minden hónap utolsó péntekén 17 órától tartja összejöveteleit. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2. A Katolikus Karitász megalapítása óta a társadalom peremén élők számára igyekszik segítséget nyújtani, legfőbb feladata éppen ezért a személyre, illetve családra szabott általános krízisgondozás.

Amennyiben egyetért a Karitász missziójával, és szeretne csatlakozni a Százhalombattai Karitász munkájához, kérem jelezze szándékát a plébánia irodájában Eperjesiné Mónikánál, vagy e-mailben: battaplebania@freemail.hu címen. Minden régi és új tagot szeretettel várunk.

Kuti Zsolt karitász vezető, Illéssy Mátyás plébános

Hittanos hirdetések

1. 8. osztályos hittan szerdánként 16 – 17:30-ig van a hittan teremben.

2. A hitoktatás rendje a hittanos hirdető táblán olvasható.

3. Kérjük a kedves szülőket és hozzátartozókat és a plébániai közösségünk minden tagját, hogy szeretettel és ugyanakkor nyomatékosan hívják föl minden szülő illetve gyermek, fiatal figyelmét a hitoktatás lehetőségére illetve fontosságára, hogy mind több gyermeket és fiatalt megismerje Jézus Krisztust és a hit által örök életük legyen.

4. Kedves Gyerekek! Az idei évben is meghirdetjük a hittanversenyt, melyről bővebb információkat a hittanos hirdetőtáblán találhattok, illetve a szórólapokon! Jó gyűjtögetést kívánunk!

5. Kedves Szülők! Egyházközségünkben, ebben a tanévben is lehetőségük nyílik a gyermekeknek arra, hogy első szentáldozáshoz járuljanak. Az elsőáldozásról szóló információs- és jelentkezési lapot megtalálhatják a hittanos hirdetőtáblán és a honlapon! Elsőáldozás időpontja: 2016. május 8. Jelentkezési határidő: 2015. október 5.

6. Kedves Gyerekek! Az idei évben a szentmisenaplókat, a szeptemberi misék végén lehet átvenni. Egy gyermeknek csak egy naplója lehet, ebben kell a pecséteket gyűjteni, és igazolni a részvételt. Pecsétet utólag nem tudunk adni!

7. Kedves Szülők! Az elmúlt két évben sokan örültek a színező saroknak, melynek az volt a célja, hogy a kicsi gyermekek csöndben elfoglalják magukat, így a szüleik részt tudtak venni a szentmiséken. Kihelyezünk egy táblázatot, amelyre iratkozzanak fel, ha vállalják, hogy a szentmisék alatt felügyelik a gyermekeket, a szentmisék végén pedig vállalják, hogy rendet raknak. Ha lesznek vállalkozók, és működik a rendszer, akkor újra lesz lehetőség a színezésre. Amennyiben tudnak vállalni egy-egy vasárnapot, kérjük (olvashatóan) írják be a nevüket, a vállalt vasárnaphoz.

8. Felnőtt, 18 éven felüli ifjúsági hittan péntekenként 19 órától kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk. Helyszín: hittanterem.

“Gabriell Könnye” Temetkezési Kft

Plébániánk a Szerződést kötött két évvel ezelőtt a “Gabriell Könnye” Temetkezési Kft-vel. Irodájuk a Vörösmarty úton lévő Nagyboldogasszony kápolnánkban működik. A bérleti díj számunkra komoly bevételi forrás, másrészt, ami nagyon fontos, hogy szakszerű, keresztény és korrekt módon folyik az ügyintézés és a temetés-szertartásának lebonyolítása. A cég 10% kedvezményt ad azoknak a temettetőknek, akik az Egyházközségi hozzájárulásukat tudják igazolni a befizetéskor kapott számla alapján. A velük való további együttműködés reményében kérem, hogy ajánlják a Kedves Testvérek a céget környezetükben.

Kedves Hívek!

A fotó szept. 30-adikán a Varázsolj mosolyt! jótékonysági koncerten készült. A fényképen az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, munkatársai, egyházközségi vezetők, díszvendégek, zenei közreműködők, szervezők, segítők láthatók.

Untitled