A Gödöllői Premontrei Szkóla, egyházzenészek és énekes iskolások Balogh P. Piusz O. Praem. vezetésével népzsolozsma-missziót indítanak a Hit Évében.