Tisztelt Szülők!
A Magyar Katolikus Egyház több mint 1000 éve végez Magyarország területén hitoktatást. Az évszázadok során fontos szerepe volt abban, hogy ezen a területen még él a magyarság, hogy családok sokasága elkötelezett módon él hívő életet az egyház és a nemzet javára. A hitoktatás formái, lehetőségei sokat változtak az idők során.
A legutolsó jelentős változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény hozta, mely a 2013/2014. tanévtől az állami fenntartású iskolákban új tantárgyként felmenő rendszerben bevezette az erkölcstan/hit-és erkölcstan tantárgyat. A törvény szerint lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit-és erkölcstan oktatáson vehessen részt. A hit-és erkölcstan oktatás a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.
A hitoktatásra való jelentkezést az egyházi jogi személy az iskolával közösen bonyolítja le. A hitoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata.
A hitoktatásra történő jelentkezés módját a nevelési intézmények működéséről és a és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. Miután az egyházi jogi személy tájékoztatást adott a hitoktatásról, az iskola március 16. és március 31. között nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit-és erkölcstan oktatást megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és ennek tényéről értesíti az egyházat.
Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit-és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy hit-és erkölcstan oktatást vagy erkölcstan oktatást kér gyermeke számára. A hit-és erkölcstan választása esetén arról is dönt, hogy az iskola gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja. Beiratkozáskor az egyházi jogi személy képviselője jelen lehet és a szülőknek tájékoztatást nyújthat a hitoktatással kapcsolatosan.
A hit-és erkölcstan órákat elsősorban az erkölcstan órák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani. Az iskola tanév közben nem változtathatja meg a hit-és erkölcstan csoport beosztását. A hit-és erkölcstan minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik.
A hit-és erkölcstan választása minimum egy évre szól, az iskolának minden és május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben erkölcstan vagy hit-és erkölcstan órán kíván-e részt venni. A szülők minden év május 20-áig módosíthatják a következő tanévre vonatkozóan szándékukat. Ez azt jelenti, hogy azok, akik az előző évben elmulasztották gyermekük hit-és erkölcstan oktatásra való jelentkezést, azok ezt az idén pótolhatják és így a 2014/2015. tanévben 2. ill. 6. osztálytól bekapcsolódhatnak a hittan oktatásba.
Általános iskolai beiratkozás időpontjai:
2014. április 28-án (hétfő)
2014. április 29-én (kedd)
2014. április 30-án (szerda)

Tisztelt Szülők!
Egyházmegyénkben jelen tanévben 242 iskolában folyik hit-és erkölcstan oktatás 1. és 5. évfolyamon, a hitoktatáson sok ezer gyermek vesz részt.  Abban a reményben fordulunk Önökhöz, hogy az idén még többen tartják majd fontosnak gyermekük lelki fejlődését és azt a katolikus hit-és erkölcstan választásával is elő kívánják segíteni.

Szalma István
       EHF