Frau auf Beerdigung mit Sarg

  Elhunyt neve*:

  Családi állapota*:

  Lánykori neve:

  Amennyiben az elhunyt gyermek, hajadon, nőtlen, elvált:

  Édesapja neve:

  Édesanyja neve:

  A haláleset helye, ideje*:

  Az elhunyt születési helye, ideje*:

  Lakóhely*:

  Részesült-e szentségekben a halála előtti időszakban*:

  Mikor és hol szeretné a temetést kérni*:

  Mikor és hol szeretné a gyászmisét kérni*:

  Szeretne kérni harangozást*:

  Megjegyzés, egyéb:

  Halotti anyakönyvi kivonat másolata (max 2,5 Mbite,jpeg/pdf)*:

  A bejelentő neve*:

  Telefonszáma*:

  E-mail címe*:

  Tudomásul veszem, és elfogadom a gyászoló család nevében is, hogy a plébános vagy más klerikus bárminemű akadályoztatása esetén a temetéskor, világi lelkipásztori munkatárs is elvégezheti a temetés szertartását a Egyházmegyei törvénykönyv 165. § értelmében. („A papok fogyatkozó létszáma miatt kívánatos, hogy a hívők fogadják el – az egyházmegyei rendelkezéseknek megfelelően – világi lelkipásztori munkatársak szolgálatát a temetések végzésénél is.”)