Január 7. hétfő: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap

18:00: +Édesanyáért és édesapáért Szent István Templom

 

 

Január 8. kedd: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

20:30: Imaóra (Zenés áhitat) Szent István Templom

 

 

Január 9. szerda: Köznap

18:00: +Édesanyáért és élő lányáért Szent István Templom

 

 

Január 10. csütörtök: Köznap

18:00: Szent István Templom

Január 11. péntek: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

09:00: Nagyboldogasszony Kápolna

18:00: Szent István Templom

 

 

Január 12. szombat: Köznap

08:00: Szent István Templom

18:00: Nagyboldogasszony Kápolna

 

Január 13. vasárnap: Urunk megkeresztelkedése

09:00: Szent István Templom

11:00: +Vejmola Péterért és a család élő és +tagjaiért

Szent László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

 

Szent István Templom Irodájának hivatalos órái:hétfő, szerda, péntek 17–19 óráig illetve szentmisék előtt, után.

Az Imaapostolság szándékai január hónapra:

Általános szándék: (A keresztények hite) Hogy a hitnek ebben az évében a keresztények elmélyíthessék Krisztus misztériumának ismeretét, és örömmel tanúsíthassák a benne való hit ajándékát.

Missziós szándék: (Közel-keleti keresztények) Hogy a Közel-Kelet keresztény közösségei, melyeket gyakran hátrányosan megkülönböztetnek, a Szentlélektől megkapják a hűség és az állhatatosság kegyelmét.

Püspök atya kérésének megfelelően a szentmiséken imádkozzunk Kaszap István és Bogner Mária Margit boldoggá avatásáért:
Add, hogy Egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszap Istvánt, a magyar fiatalok példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bogner Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük

 

 

 

 

 

Imádkozzunk 2012-ben elhuny Székesfehérvári Egyházmegye papjaiért!

Brajnovits Ferenc       + 2012. április 20.

Venczák Imre             + 2012. augusztus 1.

Dr. Köveshegyi András + 2012. szept. 24.

Linde László                + 2012. október 11.

Dr. Vida Tivadar         + 2012. október 13.

Pollák László              + 2012. október 25.

  • A Szentlélek imaközösség következő összejövetelét 2013. január 8-én kedden 18:30-tól tartja.

  • Óvárosi Nyugdíjas klub következő összejövetele január 15-én, kedden 16-kor lesz az Óvárosi Közösségi Házban.

  • Városi Nyugdíjas Klub január 16-án, szerdán 16-tól a Szent István templom közösségi termében tartja összejövetelét. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

  • Péntekenként az esti mise után várja Mátyás atya a megbérmáltakat az ifjúsági hittanra.

  • Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából – a hagyományokhoz híven – a margitszigeti szabadtéri oltárnál 2013. január 20-án, vasárnap 11 órától ünnepi szentmisét mutat be Erdő Péter bíboros úr. Szeretettel várják a plébániákról a zarándokokat.

  • Ministráns foglalkozás következő időpontja: 2013. január 7, hétfő. 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket.

  • A nagy ifjúsági programok időpontja: hétfő, szerda este 8 óra. Vezeti: Strausz Kálmán.

  • Ovis mise következő időpontja: 2013. január 19 szombat, 10 óra.

  • Kérjük a Kedves Híveket, hogy rendezzék az egyházadó befizetésüket az irodában, vagy gitáros misék előtt és után Németh Andrásnál a templom belső bejáratánál. Amennyiben postai csekken fizetik be számlánkra, kérjük a közlemény rovatban jegyezzék meg: egyházadó! Egyházadó összege a kereset 1%-a.

  • Megjelent a KÉSZ helyi szervezetének 10 évét bemutató könyve. Ára 1500 Ft.

Az őszi küldöttgyűlésen elhangzott, hogy a KÉSZ csatlakozik az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület aláírásgyűjtőkezdeményezéséhez, melynek célja, hogy a fogantatástól kezdve minden embert illessen meg az élethez, a méltósághoz és az integritáshoz való jog az Európai Unió illetékességébe tartozó ügyekben. Erdő Péter bíboros úr megkérte a KÉSZ-t, hogy aktívan vegyen részt ebben az akcióban. Ügyintéző: Lengyák Brigitta