Március 22. hétfő: Köznap

18:00: +Abdalla lelki üdvéért                             Szent István Templom

Március 23. kedd: Köznap
08:00:                                                   Szent László Plébániatemplom

18:00:                                                                       Szent István Templom

 Március 24. szerda: Köznap

10:00: „Ezer Üdvözlégy” ima                           Szent István Templom

18:00:                                                                       Szent István Templom

 Márc.25.cs:Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony

17:30: Győri Balázs István adonyi plébániai kormányzó atya gyóntat és tartja a szentmisét a Szent István Templomban.

18:00: +Édesanya születésnapjára                            Szent István Templom

 Március 26. péntek: Köznap

07:30: Keresztút                                   Szent László Plébániatemplom

08:00:                                                   Szent László Plébániatemplom

16:00: Keresztút                                  Szent István Templom

17:00: Tamási József atya előadása a Jeruzsálemi szent helyekről

Szent István Templom

18:00: +Szülőkért, Nagyszülőkért                     Szent István Templom

 Március 27. szombat: Köznap

09:00: „Zarándoklat a Városért”

ELMARAD a görögkatolikus liturgia         Nagyboldogasszony Kápolna

18:00:                                                   Szent László Plébániatemplom

18:00:                                                           Nagyboldogasszony Kápolna

 Márc. 28. vasárnap: Urunk szenvedésének vasárnapja,Virágvasárnap

09:00: Balogh Bogikáért                                    Szent István Templom

11:00: +Édesanyáért                               Szent László Plébániatemplom

18:00:                                                                        Szent István Templom

 

Előzetesen tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton a Szent István Templomban és a Szent László Plébániatemplomban is lesznek szertartások.

Százhalombatta Római Katolikus Plébánia Értesítője

2021. március 21. Nagyböjt V. vasárnapja

 

Elérhetőségek:

Illéssy Mátyás plébános hivatali mobil telefonszáma: 06-30-991-9-991

Plébánia (lakás) telefonszáma: 06-23-788-170

E-mail: illessy.matyas.atya[kukac]gmail.com, Web: battaplebania.hu

Irodai nyitva tartás a Szent István templomban:

Hétfő, szerda, péntek: 17 –19 óráig, Iroda telefonszáma: 06-23-951-323

 

T Á J É K O Z T A T Ó

A Szent László Plébániatemplomunk mellett 1 személyes urnafülkék kerültek kialakításra.

Urnatemető címe: 2440 Százhalombatta, Szent László u. 62.

1 férőhelyes urnafülke ára 50 év használati időre 150 000 Ft.

Érdeklődni a Szent István Templom Irodájában lehet. (Százhalombatta, Szent István tér 11.) Hivatali idő: hétfő, szerda, péntek 17 – 19 óráig.

Telefonon hivatali időben a 06-30-951-323

 

Kovács István görög katolikus parókus értesíti a híveit, hogy március 8-tól nem végez

Szent Liturgiát a járványhelyzetre való tekintettel.

A Püspökkari Konferencia március 5-i körlevele értelmében a hívek mentesülnek a vasárnapi Szentmisén való részvétel alól. Ugyanakkor kéri a testvéreket az otthoni imádságra, illetve ha lehetőségükben áll, akkor a vasárnaponként kapcsolódjanak be a 11 órától Dunaújvárosból közvetített Szent Liturgiába.

  

A járványhelyzet következtében kialakult szállítási nehézségek miatt

ADOMÁNYOKAT   N E M

gyűjtünk.

 

Kedves Testvérek! Szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket 2021. március 26-án pénteken 17 órától Tamási József atya előadására a jeruzsálemi Szent Helyekről a Szent István Templomba.

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

 

Kedves Testvérek!

Akik 2020 évi egyházadójukat szeretnék rendezni, a szentmisék előtt és után vagy irodaidőben befizethetik a Szent István Templom irodájában. A Szent László Templomban és a Nagyboldogasszony Kápolnában a sekrestyében.  Átutalással (Raiffeisen bank vezetett számlánkra, számlatulajdonos: Százhalombatta Római Katolikus Plébánia, számlaszám:12023008-00157325-00100004) rendezhetik.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

  1. Bérmálkozást 2021 őszére tervezünk, melyre az irodában jelentkezhetnek.
  2. A szkóla próbái és zenei szolgálatai a járványhelyzetre és a kijárási korlátozásra való tekintettel szünetelnek!  További információkkal keressék Subicz-Marsi Edit karvezetőt a +36-20-3602477-es telefonszámon.
  3. A NOÉ BÁRKÁJA ZENEKAR új dobosát keresi. Kéthetente vasárnap reggeli szentmisei szolgálatra keressük zenésztársainkat, most elsősorban a dobos posztra (hangszerünk van). Más hangszeren játszó vagy énekelni szerető tagokat is várunk! Jelentkezés: 20-9614136 vagy a Zenekarnál személyesen.
  4. Imaóra a járványhelyzetre és a kijárási korlátozásra való tekintettel szünetel!
  5. Keresztény labdarúgással kapcsolatosan érdeklődjenek: Tamás Attilánál a 20/932-46-57-es telefonszámon.
  6. A baba-mama klubbal kapcsolatosan érdeklődjenek: Sonn-Mészáros Andreánál, a +36 30 501 1665  telefonszámon.

 

Kedves Testvérek!

Értesítelek Benneteket, hogy 2021. március 24-én 10 órától várhatóan 18-20 óráig az Ezer Üdvözlégy 5. alkalommal kerül elimádkozásra a Szent István Templomban. Ez Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének vigiliája. Az ima mozgalmunkat átvette a Keresztény Értelmiségiek Országos Szövetsége, és ezzel országossá vált az Ezer Üdvözlégy elimádkozásának szokása. Kérlek Benneteket, hogy jöjjetek és imádkozzatok, amikor időtok engedi. Akár teljes egészében, akár részben. Mondjuk az imát engesztelésül a sok Szűzanyát és Szent Fiát ért gyalázkodásokért és azért, hogy a vírus ne szedje ártatlan áldozatait. Továbbá azért, hogy a férfi férfi lehessen a nő pedig nőként töltse be teremtésbeli hivatását.

A Zarándoklat a Városért 10. alkalommal kerül megrendezésre, ennek menetrendje:

Gyülekezés 2021. március 27-én 9 órakor a Szent István templomban.

Útvonal: Dunafüred – Déli gát – Erőmű út – Régészeti park. Ide érkezés várhatóan 12 óra. Pihenő, elmélkedés. 13 órakor indulunk az újonnan, a KÉSZ Százhalombattai Csoportja által kialakított Keresztúthoz, annak ünnepélyes megáldása történik 14 órától. Kb. 15 órakor indulunk tovább a Téglagyári völgyön át a Szent László Plébániatemplomhoz, ahol szentmisén veszünk részt.

A zarándoklat időjárástól függetlenül meg lesz tartva.

Kérjük a zarándoklatra érkezőket, hogy maguk részére ételről, italról gondoskodjanak, és maszkot is hozzanak az útra.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Természetesen a járványügyi helyzetet figyelembe vesszük, és a változásokat követjük.

Kérjük kísérjék figyelemmel a plakátokat, hirdetéseket.

Kérdéseiket mindkét rendezvénnyel kapcsolatban Németh István világi elnököt keressék a 06-20-513-2305-ös telefonszámon.

 

Szeretettel:

 

Illéssy Mátyás                                                    Németh István

plébános                                                             világi elnök

 

Százhalombatta, 2021. március 7.