December 20-án, csütörtökön délelőtt XVI. Benedek pápa fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentté avatási Kongregáció prefektusát és engedélyezte számos dekrétum kihirdetését. Ezek között szerepel Boldog Antonio Primaldo és több mint 800 társa, az ún. otrantói vértanúk szentté avatásáról szóló dokumentum. A dél-olaszországi város lakói 1480-ban, a török megszállás idején választották inkább a halált, semmint azt, hogy megtagadják Krisztust; a hit iránti gyűlöletből gyilkolták meg őket.

A dekrétumok szólnak továbbá 40 személy boldoggá avatásáról. Közöttük sokan a spanyol polgárháború vértanúi. A pápa jóváhagyta azt a 10 dekrétumot is, amelyek közül az egyik elismeri VI. Pál pápa hősies erényeit. Ettől fogva Montini pápát a „tiszteletreméltó” jelző illeti meg.

P. Antonio Marrazzo, VI. Pál boldoggá avatási eljárásának posztulátora a hír közzététele után rádiónknak nyilatkozva nagy örömének adott hangot. VI. Pál pápa a világ minden részén nagy tiszteletnek örvend a hívek körében. Hősies erényeit a positio-ban összefoglalt dokumentáció jól bizonyítja. Montini pápa továbbá az egyház történelmének fontos időszakát képviseli – tette hozzá P. Marrazzo. „Felfedeztette velünk keresztény mivoltunk alapvető részét: visszavezetett bennünket egy hitelesebb Krisztushoz, Krisztus emberségéhez”.

A dokumentáció tanulmányozása során a posztulátor jobban megismerte VI. Pál pápa egyéniségét. Sok közhelyet mondtak róla, amely nem felelt meg a valóságnak. Ahhoz, hogy jobban megértsük Montini pápát, meg kell figyelnünk a róla készült fényképeket, tekintetét és olvasni kell írásait. Ezek világosan tükrözik emberségét, és bár olykor zárkózottnak tűnhetett, ez nem jelenti azt, hogy visszahúzódó, vagy mogorva természetű lett volna. Montini pápa nagyon érzékeny ember volt. Tekintetét figyelve láthatjuk, hogy milyen nagy figyelmet fordított másokra, az emberek szükségleteire, igényeikre, szenvedésükre.
Azt mondták róla, hogy nem hozott döntéseket, vagy túl sokáig habozott, mielőtt valamit elhatározott volna. Ez sokkal inkább pozitív, mintsem negatív jellemvonás: egyszerűen csak körültekintő volt.

Nagy figyelmet fordított a konkrét valóságra. Elég, ha csak a békéről szóló beszédeire gondolunk. A békét szorgalmazta többek között a béke világnap megalapításával is, vagy az ENSZ-ben mondott híres beszédében. Apostoli utazásai alkalmával láthattuk, hogy hogyan közeledik az egyszerű emberek felé, de a plébániákon, külvárosokban tett látogatásai során is. Ugyanakkor nem kereste a népszerűséget, a nyilvános sikereket. Nevezhetjük őt misztikusnak, aki személyes kapcsolatban élt Krisztussal. Az igazi hit embere volt, hiteles ember, amint ez gesztusaiból is kitűnt. Neki köszönhetjük, hogy a hétköznapi életbe bevezetett olyan fogalmakat, mint az emberi méltóság, a személy, az élet és a család iránti tisztelet.

A posztulátor szólt még egy 10 évvel ezelőtti csodás gyógyulásról is, amelyet VI. Pál pápa közbenjárásának tulajdonítanak. Egy veszélyeztetett terhességről van szó, amelyben mind a magzat, mind az édesanya életben maradása kétségesnek tűnt. Ha a szakértők megállapítják, hogy valóban természetfeletti eseményről van szó, akkor ez az élet csodája, amely éppen az emberi élet tiszteletének szentelt „Humanae Vitae” szerzője, VI. Pál közbenjárására következett be.

(vm)