A pápa szentmiséje a római Szent Patrik plébánián.
Meg kell változtatnunk életstílusunkat, gyakorolnunk kell a szolidaritást és az igazságosságot, hogy felkészüljünk Isten szeretetének befogadására – ezzel a felhívással fordult XVI. Benedek pápa Ádvent harmadik, Gaudete vasárnapján a római Szent Patrik plébánia híveihez. 

A Róma keleti külvárosában lévő plébánia egyben a környék társadalmi és spirituális találkozási pontja. „Gaudete” – örvendjetek! Erre szólít fel bennünket Ádvent harmadik vasárnapján a liturgia. A keresztények konkrét módon terjesszék környezetükben az Úrtól kapott boldogságot. 

Aki önző módon fogadja be Isten ajándékait, nem lel igazi örömre; aki azonban ezeket arra használja fel, hogy őszinte hálával szeresse Őt és másoknak is átadja Isten szeretetét, annak valóban telve van a szíve örömmel – mondta a Szentatya, aki a hagyománynak megfelelően rózsaszínű liturgikus öltözéket viselt.

Homíliájában a pápa Keresztelő Szent János szavaira utalva emlékeztetett rá, hogy aki követni akarja Jézust, annak meg kell változtatnia életét. Isten nem kíván semmi rendkívülit, hanem csak azt, hogy mindenki a szolidaritás és az igazságosság kritériumai szerint éljen. Ezek nélkül nem lehet jól felkészülni az Úrral való találkozásra. 

A hit útja tehát azt jelenti, hogy a Keresztelő Szent János által hirdetett igazságosságtól eljutunk a Jézus által ajándékozott szeretetig. 

Ha következetesen megéljük keresztény életünket, Isten magához vonz bennünket és elvezet minket a vele való szeretetközösségre. Szívünket igazi öröm és béke tölti el a nehéz pillanatokban is. 

Aki ezt megtapasztalja, annak nincs többé oka a bizalmatlanságra, az elbátortalanodásra, a szomorúságra, bármilyen helyzettel kell szembenéznie, mert biztos az Úr jelenlétében. Csak a bűn távolít el bennünket Istentől. 

Isten azonban akkor is, amikor mi eltávolodunk tőle, nem szűnik meg szeretni bennünket és továbbra is mellettünk áll irgalmával, készségesen arra, hogy megbocsásson, és ismét befogadjon bennünket szeretetébe. 

Homíliája végén a pápa örömmel állapította meg, hogy a külvárosi plébánián élénk a hívek hitélete. A közösség legyen egyre nyitottabb és mindig álljon készen a magányos vagy nehézséggel küzdő emberek befogadására. Növekedjenek pasztorációs elkötelezettségükben és használják fel a Hit évét arra, hogy megszilárdítsák hitüket a katekézis tanulmányozásával. A fiatalok legyenek az új evangelizáció főszereplői: friss energiáikat, lelkesedésüket, képességeiket állítsák Isten és embertársaik szolgálatába plébániai közösségükben. 

(vm)