A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepén, február 11-én oltárszentelést tartottak és megáldották a felújított liturgikus teret a mádi Szentháromság tiszteletére szentelt templomban.

Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. A főpásztor szentbeszédében kiemelte az oltár fontosságát, amelyen megtörténik az átváltozás, megjelenik Krisztus a kenyér és a bor színében. A szentmise evangéliumából kiindulva Krisztus átváltoztató szolgálatára mutatott rá a főpásztor. Krisztus a kánai menyegzőn a vizet borrá, az utolsó vacsorán a bort vérévé változtatta, mi pedig a szentmisén az átváltoztatott kenyérrel és borral táplálkozhatunk. Így akar minket is átváltoztatni a mi Urunk Jézus Krisztus régiből új emberré.

Ennek az átváltozásnak fontos helye az oltár. A mádi templom oltárát és a liturgikus tér többi berendezését Rózsa László adományából valósították meg — írja az eseményről Szűcs Zoltán plébános.

További fotók az Egri Főegyházmegye honlapjántalálhatóak.

Magyar Kurír